دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله در زمینه ی اثرگذاری شرکتی

چکیده

این تحقیق زمینه گسترده ای برای ویژگی های تأثیر و علیت فراهم می کند ، بدین ترتیب اولین مبانی تجربی برای تحقیق و توسعه ساختار اصلی شرکت بدست می آید. با این حال ، این روش از طریق تجزیه و تحلیل دقیق تر هر بعد انجام می شود ، بنابراین ما به عنوان یک فرصت تحقیق در آینده ، تجزیه و تحلیل دقیق تر هر بعد را توصیه می کنیم. به ویژه ، با توجه به اینکه این ابزار توانایی غلبه بر موانع نوآوری را دارد و ممکن است تأثیر متنوعی بر سبد تحقیق و توسعه داشته باشد ، ما معتقدیم که تقویت بحث در مورد مقیاس ابزار امکان پذیر است و در عین حال ، مقیاس ضرر. دو جنبه دیگر نیز به تحقیقات دقیق تری نیاز دارند. در موارد با نوآوری کم ، ما نمی توانیم بازارهای رقابتی و تولید تحقیق و توسعه را تجزیه و تحلیل کنیم. در موارد با نوآوری بالا ، نمی توانیم به رسمیت شناختن غیر منتظره و کارایی تحقیق و توسعه به دست آوریم. اولین مورد نشان می دهد که اولویت برای تجزیه و تحلیل بازارهای رقابتی ، یا حتی برای داشتن نقشی اساسی در نوآوری کم کافی نیست ، یا باید با اقدامات دیگر ، مانند مشارکت ، تکمیل شود. مورد دوم به این واقعیت اشاره می کند که آزادی و انعطاف پذیری در واقع نه تنها تأثیر مثبتی بر کارایی دارد ، بلکه باعث صرفه جویی در وقت برای جمع آوری اطلاعات و تنظیمات عمده فرآیند نیز می شود. آنها همچنین می توانند با ایجاد یک ساختار انعطاف پذیر و حرکت به طور کلی از طریق یک فرآیند انعطاف پذیر ، تأثیر منفی عملکرد را ثابت کنند که البته این امر به ارتباطات زیادی نیاز دارد.

Corporate effectuation: Entrepreneurial action and its impact on R&D project performance

This study covers a broad field of effectuation and causation characteristics in order to get to a first empirical foundation of its key constructs for the corporate R&D context. However, this approach was carried out at the expense of a more detailed analysis of each dimension, so we suggest additional in-depth analyses on each dimension as future research opportunities. Specifically, we see potential in intensifying the discussion of the means dimension with regard to its potential for overcoming barriers to innovation and of the affordable loss dimension with regard to its potential to have a diversification effect on the R&D project portfolio. More detailed research is also needed for the other two dimensions. We do not find relationships for competitive market
analysis and R&D output in cases of low innovativeness, and for acknowledging the unexpected and R&D efficiency in cases of high innovativeness. The former suggests that a preference for competitive market analysis is not sufficient and either does not play the key role in the low innovativeness context at all or needs to be complemented by other actions, e.g. building partnerships. The latter points to the fact that openness and flexibility in fact do not only have positive efficiency effects in terms of saving time for gathering information and major adaptations in the process. They could also show negative efficiency effects in terms of
establishing a flexible structure in the first place and moving as a group through a flexible process, which certainly demands a lot of communication along the way. Research on the notion of performance is also needed. Since both the causal and the effectual process must fulfill predominant and well-established company rules, we were confident in using causal success measures in our study, and effectual dimensions proved to be at least partly positively related to these measures. Still, we see potential in broadening the discussion of performance toward more effectuation-related measures (Sarasvathy, 2008), including measuring the success of individual project leaders or teams over more than one project. Further, future studies could incorporate objective performance measures; as we argued earlier, comparing R&D projects in terms of their individual financial measures (e.g., profitability) can be difficult given divergent project objectives (Blindenbach-Driessen et al., 2010), but objectives on the firm level tend to be similar because all companies, need to achieve a certain level of profitability. Therefore, future studies could envision measuring effectuation and causation (e.g., as an average of all R&D projects pursued) on a company level and incorporate objective performance measures on this level.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا