دسته‌بندی نشده

گرایش توریست، نسبت به پذیرش تکنولوژی هتل سلف سرویس (دانلود مقاله)

چکیده:

صنعت مهمان نوازی با روند اتخاذ فناوری های نوظهور در حال گسترش است و امکانات جدید فناوری های جدید در حال بررسی است. در طول سال ها ، دیدگاه های مختلف تحقیقاتی مدل های مختلفی را برای پذیرش برای اجرای این فناوری ها ارائه داده است. مطالعه حاضر استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM) را از طریق تجزیه و تحلیل باورهای قبلی اضافی برای پیش بینی روند گردشگران به سمت فن آوری های سلف سرویس (SST) در زمینه مهمان نوازی آفلاین گسترش می دهد. این مقاله سپس هنجار اعتماد و ذهنیت را در (1) جهت گیری مصرف کننده و (2) قصد رفتاری برای اتخاذ فناوری هتل سلف سرویس (SSHT) بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که اعتماد تأثیر قابل توجهی در نگرش گردشگران دارد ، اگرچه اعتماد و هنجارهای ذهنی تأثیر مهمی بر قصد گردشگران برای استفاده از فناوری های جدید دارد. نتیجه گیری شامل مشارکت های نظری و مدیریتی در مطالعه ، محدودیت های آن و جهت گیری های تحقیق در آینده است.

مقدمه

در دهه های گذشته ، بیشتر نوآوری ها و تئوری های مربوط به توسعه محصول بوده است تا خدمات (خان و خان ​​، 2009). تأکید اصلی بر تولید محصول به دلیل تأثیر اقتصادی آن است. با این وجود ، در سالهای اخیر ، از تئوریهای پذیرش در صنعت خدمات با موفقیت استفاده شده است (Park and Kim، 2014؛ Chong، Ooi، Lin، and ao، 2012). با افزایش تعالی خدمات ، تاکید از توسعه محصول به توسعه خدمات تغییر یافت. در نتیجه ، فناوری های جدید در بخش خدمات در حال اجرا هستند و فناوری های سلف سرویس (SST) در فرآیندهای ارائه خدمات در حال افزایش هستند. OSH یکی از پرکاربردترین و پذیرفته شده ترین فناوری ها است (Rust & Espinoza، 2006). به عنوان بخشی از صنعت خدمات ، هتل ها دائماً در OSH سرمایه گذاری می کنند تا کیفیت خدمات خود را بهبود بخشند و هزینه های کلی را کاهش دهند (Kim & Qu، 2014؛ Lam، Cho & Qu، 2007). با پیشرفت تکنولوژیکی در فرآیندهای ارائه خدمات ، روش “لمس بالا ، فناوری کم” با روش “فن آوری بالا ، لمس کم” جایگزین شده است.

Tourist behaviour towards self-service hotel technology adoption: Trust and subjective norm as key antecedents

a b s t r a c t

The hospitality industry is expanding with an ever evolving technology adoption process and novel possibilities of adoption of new technologies are constantly being explored. Over the years, several research perspectives have offered different adoption models for the implementation of such technologies. The current study extends the utility of technology acceptance model (TAM) through analysis of additional antecedent beliefs in order to pre- dict tourists’ attitude towards self-service technologies (SSTs) in the offline hospitality context. The paper further examines the impact of trust and subjective norm on consumers’ (1) attitude and (2) behavioural intention to- wards adopting self-service hotel technologies (SSHTs). Results indicate that trust has a more significant impact on tourists’ attitude, though both trust and subjective norm considerably affect tourists’ behavioural intention to- wards adopting new technologies. Conclusion includes managerial and theoretical contributions of the study, its limitations and future research directions

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا