دسته‌بندی نشده

چرا شرکت ها گزینه های سهام را می پذیرند و چه کسی نفع می برد؟ (دانلود مقاله)

بررسی اجمالی

اصلاحیه قانونی 2006 ، که به پاداش سهامداران در چین اجازه می دهد ، یک تجربه طبیعی برای بررسی انگیزه ها و نتایج گزینه های سهام است. این دو ویژگی منحصر به فرد دارد. اولاً ، گزینه های سهام در مقایسه با ایالات متحده ، که بیش از 100 سال از زمان عرضه آن می گذرد و دوره های پذیرش طولانی (1990s) و کم (قبل از 1950) وجود دارد ، به سرعت در حال کاهش است. دوم ، اختیارات سهام توسط شرکت های دولتی (SOE) صادر می شود که این جنبه نادر است.

این مطالعه کلیه شرکت های ذکر شده چینی را از سال 2004 تا 2014 با دو تئوری رقابتی: قرارداد بهینه و کنترل بهینه بررسی می کند. اگر مدیر صندوق سهام بیشتری داشته باشد ، اگر مدیر عامل نیز رئیس هیئت مدیره باشد و اگر كمیته جبران خسارت وجود داشته باشد ، مدیر احتمال بیشتری دارد گزینه های سهام را دریافت كند. نوع مالکیت و مشخصات شرکت نیز از عوامل مهم در اعطای اختیارات سهام است. در مورد غیر SOE ، شواهد نشان می دهد که مدیریت سهامداران اغلب گزینه های سهام را کاهش می دهد ، اما اگر چنین شود ، به نظر می رسد مدیران را مجبور به درگیری در تونل می کند. با توجیه جهت گیری انتخاب های فردی با استفاده از رویکرد تطبیق امتیاز ، پس از صدور اختیارات سهام هیچ بهبودی در عملکرد شرکت یا ارزش سهامدار آن مشاهده نمی شود. بنابراین ، به نظر می رسد اختیارات اداری نیروی محرکه اصلی اجرای گزینه های سهام است. بنابراین ، برای اطمینان از اینکه گزینه های سهام به ارزش آفرینی کمک می کنند ، مسئولیت و افشای مدیریت بهتر لازم است.

Why do firms adopt stock options and who benefits? A natural experiment in China

Abstract

A regulatory change in 2006, permitting equity compensations in China, offers a natural experiment to investigate drivers and outcomes of stock options. There are two unique features. First, adoption of stock options occurred rapidly compared to the US, where stock options have been around for more than 100 years with periods of high (1990s) and low (before 1950s) adoption. Second, stock options have been issued by state-owned enterprises (SOEs), an unusual aspect. This study analyzes all listed companies in China from 2004 to 2014, testing two competing theories: optimal contracting and managerial power. If managers own more equity, if the CEO also serves as board chairman and if compensation committees exist, managers are more likely to receive stock options. Ownership type and firm characteristics are also essential factors in granting stock options. In non-SOEs, evidence suggests that controlling shareholders award stock op­tions less frequently but if they do they seem to induce managers to collude in tunneling. Applying a propensity score matching approach to account for an alleged self-selection bias, we do not observe any improvements in firm perfor­mance or shareholder value after stock options have been issued. Accordingly, managerial power seems to be the predominant driver for the introduction of stock  options.   Hence, managerial accountability and better disclosure are esential  to ensure that stock options do contribute to value creation

keywords:stock options ,managerial power ,optimal contacting

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا