دسته‌بندی نشده

مقدمه ای بر مدیریت منابع انسانی – دانلود مقاله

بررسی اجمالی :

در حال حاضر ، یک قرن پیش ، مدیریت منابع انسانی به عنوان یک نظم و فعالیت افراد در یک سازمان ، در زمینه های مختلف تکامل یافته و توسعه یافته است. این شاخه ها و روش ها از طریق فرآیندهای آزمون و خطا ، تئوری ساخت و آزمایش مفاهیم مختلف توسط مدیران ، متخصصان و مقامات دانشگاهی انجام می شود (Pimlutfarnenham 1979 ، Story 1989 ، Armstrong 1995). سازمان محیط زیست به منظور بهبود کارایی خود در فرآیند تولید و خدمات ، روشهایی را ارائه داده است که توانایی آن را در استفاده از بهترین روشهای مدیریت افراد در آن زمان افزایش می دهد. تکنیک های مدیریت کارکنان یا روش هایی که تولید را بهبود می بخشند ، ضمن اطمینان از در دسترس بودن نیروهای متخصص در سازمان ، می توانند هزینه های ارائه خدمات را کاهش دهند.

Introduction to human resource management

For more than a century now, human resource management, as a discipline and practice in the management of people in an organisation, has evolved and developed into differ- ent areas. These disciplines and practices have gone through a process of trial and error, theory building and testing of various concepts by practicing managers and academics (Farnham & Pimlott 1979; Storey 1989; Armstrong 1995). The underlying forces be- hind the evolution and development of human resource management have been (and still are) mainly environmental, and the quest for knowledge of better ways of acquiring and utilising labour. The changing organisational environment in the marketplace pushed managers to improve efficiency in the production and service delivery processes by increasing their ability to use the best practices of people management at the time. That is, employee management techniques or methods that would improve production, reduce service delivery costs, and at the same time ensure sustained availability of com- petent staff in the organisation. This introductory chapter is devoted to providing learn- ers with a cursory account of the evolution and development of human resource man- agement and the way it works and influences people management in contemporary or- ganisations

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا