دسته‌بندی نشده

مقاله مربوط به حوزه ی تاثیر روش ارزیابی سیستم اندازه گیری و سیستم حسابداری اطلاعات بر تصمیم گیری های عملکرد محیطی

خلاصه

چگونه ارائه اطلاعات در یک سیستم حسابداری اطلاعات بر قضاوت عملکرد محیطی تأثیر می گذارد؟ تصمیم گیرندگان به طور کلی تغییرات عملکرد را به دو روش متداول و متمایز تحلیل می کنند. با توجه به مقایسه بین متغیرهای جایگزین ، حالت مشترک امکان ارزیابی بیشتر را فراهم می کند. به این ترتیب ، در مواردی که اطلاعات متنی کمتری وجود دارد ، اطلاعات اضافی و وزن تصمیم گیری بیشتری را جداگانه دریافت می کنید. با این حال ، بسیاری از تنظیمات تصمیم گیری زیست محیطی از روش ارزیابی جداگانه استفاده می کنند ، زیرا گزینه مناسبی وجود ندارد. از این نظر ، نظریه عمومی ارزیابی نشان می دهد که اندازه گیری کم اندازه گیری هنگامی که دانش کمی در مورد اندازه گیری و اقدامات ذاتی شناخته شده وجود دارد ، از ویژگی های مشترک در زمینه محیط زیست است. این تحقیق مفهوم قاب بندی را به چارچوب معروف GET اضافه می کند. عملکرد محیطی گیاه با حالت مشترک / جداگانه و چارچوب ویژگی های مثبت / منفی ارزیابی شد. یافته ها نشان می دهد که طراحان AIS می توانند با معرفی چارچوب ویژگی در تصمیم گیری ، حالت ارزیابی را کاهش دهند. به طور خاص ، بالاترین (کمترین) رتبه بندی زمانی اتفاق می افتد که از یک قاب مثبت (منفی) استفاده شود و این تأثیر در حالت جداگانه (مشترک) بیشتر (کمتر) بیان می شود. یافته ها همچنین نشان می دهد که قضاوت های سازگارتر در مقایسه با چارچوب های اندازه گیری عملکرد منفی ، در حالت ارزیابی مثبت تولید می شوند.

How measurement framing and accounting information system evaluation mode influence environmental performance judgments

a b s t r a c t

How does information presentation within an accounting information system (AIS) influence environmental performance judgments? Decision makers generally analyze alternatives’ per- formances in one of two evaluation modes: jointly or separately. Joint mode provides greater measure evaluability because of available comparisons between alternates. Thus, additional in- formation garners greater decision weight in separate mode, where less contextual information exists. However, many environmental decision settings use separate evaluation mode because of no viable alternatives (e.g., large pollution abatement investments). In this setting, General Evaluability Theory (GET; Hsee and Zhang, 2010) suggests low measurement evaluability when low measurement knowledge and non-inherently understood measures exist—both common characteristics in environmental settings. This study introduces attribute framing to the GET framework as important to consider when analyzing environmental decision differ- ences across modes, because frames are often a necessary component of information presenta- tion and different descriptions often lead to different decisions (Dunegan, 1993). Experimental participants (n = 206) evaluated factory environmental performances with joint/separate mode and positive/negative attribute framing. Findings inform AIS designers as results suggest evaluation mode moderates the presentation of attribute frames on decisions. Specifically, higher (lower) evaluations occur when using positive (negative) framing, and this effect is more (less) pronounced in separate (joint) mode. Findings also suggest that more consistent judgments occur across evaluation mode with positive compared to negative framing of perfor- mance measures

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا