دسته‌بندی نشده

مقاله در حوزه ی مکان یابی چند منظوره با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی فازی و برنامه ریزی هدف

چکیده

یکی از مهمترین مشکلات مدیریت پسماند انتخاب مکان مناسب برای دفع پسماندهای عفونی است. شناسایی مکان های دفع زباله های عفونی یک فرآیند دشوار و پیچیده است زیرا به ترکیبی از عوامل اجتماعی و زیست محیطی و عوامل هزینه ای که به تخصیص منابع نیاز دارند نیاز است. علاوه بر این ، به چندین قانون بستگی دارد. براساس شرایط واقعی مطالعه موردی ، 40 بیمارستان و سه شهرداری کاندیدا در منطقه جنوب شرقی تایلند ، عوامل مختلفی از جمله زیرساخت ها ، عوامل زمین شناسی ، اجتماعی و محیطی در نظر گرفته شده و توزین اولویت جهانی با استفاده از روش سلسله مراتبی تحلیلی مبهم (FAHP) محاسبه شده است. در مرحله بعد ، مدل جدید چند منظوره سایت ، ترکیبی از FAHP و برنامه نویسی هدفمند (GP) ، مدل FAHP-GP مورد آزمایش قرار گرفت. مدل پیشنهادی می تواند منجر به انتخاب مکانهای جدید مناسب برای دفع مواد زائد عفونی با در نظر گرفتن هزینه کل و اهداف اولویت دار برای وزن نهایی شود. نوآوری مدل پیشنهادی ترکیبی همزمان از عوامل مرتبط است که تفسیر آنها دشوار است و عوامل هزینه ای که به تخصیص منابع نیاز دارند.

Solving multi-objective facility location problem using the fuzzy analytical hierarchy process and goal programming: a case study on infectious waste disposal centers

ABSTRACT

The selection of a suitable location for infectious waste disposal is one of the major problems in waste management. Determining the location of infectious waste disposal centers is a difficult and complex process because it requires combining social and environmental factors that are hard to interpret, and cost factors that require the allocation of resources. Additionally, it depends on several regulations. Based on the actual conditions of a case study, forty hospitals and three candidate municipalities in the sub-Northeast region of Thailand, we considered multiple factors such as infrastructure, geological and so­cial & environmental factors, calculating global priority weights using the fuzzy analytical hierarchy pro­cess (FAHP). After that, a new multi-objective facility location problem model which combines FAHP and goal programming (GP), namely the FAHP-GP model, was tested. The proposed model can lead to select­ing new suitable locations for infectious waste disposal by considering both total cost and final priority weight objectives. The novelty of the proposed model is the simultaneous combination of relevant factors that are difficult to interpret and cost factors, which require the allocation of resources

Keywords:Multi-objective facility location problem Fuzzy analytic hierarchy process Infectious waste disposal centers

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا