دسته‌بندی نشده

مقاله در حوزه ی حسابداری مدیریت استراتژیک و روش ها

بررسی اجمالی

تحقیقات حسابداری مدیریت استراتژیک تجربی (SMA) توجه زیادی به عملکردهایی دارد که از طریق جهت گیری استراتژیک بوجود می آیند. تحقیقات SMA همچنین اهمیت استراتژیهای بخش دولتی و تواناییهای این چارچوب را نادیده گرفته است ، که این امر باعث ایجاد مشکلات دانش در روشهایی می شود که SMA را تشکیل می دهند. در نتیجه ، این مطالعه نقش حسابداری مدیریت را در شیوه های سازمانی که در آن استراتژی اجرا می شود ، بررسی می کند و این کار را از طریق مطالعه طولی موسسات بخش دولتی انجام می دهد. این موضوع از نظر استراتژی رفتاری ، که در تحقیقات استراتژیک به طور فزاینده ای آشکار می شود ، اطلاع رسانی می شود. این مطالعه نقش حسابداری مدیریت در استراتژی را مشخص می کند. این معمولاً فراتر از وظیفه تسهیل تصمیم گیری و تأثیر آن در تصمیم گیری است. سهم اصلی آن جزئیات روشهای خاصی است که در آن حسابداری مدیریت استراتژیک یک استراتژی از طریق اقدامات سازمانی خاص انجام می شود. یافته های خاص روش های حسابداری مدیریت شده که برای جهت گیری استراتژیک توسط نهادهای بخش دولتی استفاده می شود ، دقیقاً برعکس فروش بخش خصوصی است که به طور سنتی بر تحقیقات SMA تسلط دارند. این مطالعه همچنین مناطق خاصی را مشخص می کند که یک برنامه تحقیقاتی متعادل SMA امکان پذیر است.

مقدمه

ادبیات تحقیقات حسابداری گسترده ای در رابطه با استراتژی وجود دارد. در این ادبیات دو سنت تحقیق عمده وجود دارد. مطالعه ای که با استفاده از برچسب “حسابداری مدیریت استراتژیک” (SMA) حسابداری مدیریت را بررسی می کند و مطالعه ای که رابطه بین استراتژی و سیستم کنترل مدیریت (MCS) را بررسی می کند. گراست. این مقاله اولین سنت است.

Strategic management accounting and strategy practices within a public sector agency

a b s t r a c t

Empirical strategic management accounting (SMA) research has paid insufficient attention to the practices through which strategising occurs. SMA research has also overlooked the importance of strategy in the public sector and the specificities of this context that prob- lematise existing knowledge of techniques that might make up SMA. Consequently, this study examines the role of management accounting in organisational practices through which strategy is enacted, and does this by way of a longitudinal study of a public sector agency. It is informed by the strategy-as-practice perspective that increasingly features in strategy research. The study identifies roles for management accounting in strategising that extend beyond the typically ascribed functions of decision-facilitation and decision- influencing. Its main contribution is the detailing of specific ways in which management accounting is constitutive of strategising through specific organisational practices. The find- ings of particular management accounting techniques being used for strategising by entities in the public sector provide a useful counter-point to the private sector orientation that has dominated SMA research to date. The study also outlines particular directions that a rebalanced SMA research agenda might take

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا