دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله مربوط به حوزه ی طراحی نوآوری و بهینه سازی سرعت گیر برای بازیابی انرژی وسایل نقلیه در شهرهای هوشمند

بررسی اجمالی:

اخیراً ، پیشرفت در فناوری و افزایش سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر منجر به افزایش علاقه به طراحی و بهینه سازی سیستم های انرژی سبز شده است. در این راستا ، مهندسین می توانند از تکنیک های پیشرفته محاسبات هوشمند (CI) برای حل یکسری از مسائل فنی برای یافتن ساختار بهتر و بهبود کارایی بازیابی انرژی استفاده کنند. هدف این مطالعه نوآوری برای استفاده از منابع نوآورانه غیر سنتی تجدید پذیر و توسعه دستگاه های به اصطلاح بازیابی انرژی (EHD) است. در این مقاله بهینه سازی یک مولد مغناطیسی خطی پایدار برای انتقال انرژی از وسایل نقلیه به شبکه ارائه شده است. فرآیند بهینه سازی با استفاده از الگوریتم های تکاملی ترکیبی برای دستیابی به بهترین عملکرد کلی سیستم و تأثیر آن بر محیط و سیستم های حمل و نقل ایجاد می شود. سرانجام ، یک بررسی آزمایشی از نمونه اولیه توسعه یافته EHD ارائه شده است.

  1. مقدمه

    در سالهای اخیر ، بدون شک تأثیر عامل انسانی بر تغییر اقلیم ، جامعه علمی را بر آن داشته است تا روی سیستمهای انرژی تجدیدپذیر ، به ویژه سیستمهایی که به عنوان برداشت کننده (EHD) شناخته می شوند ، تمرکز کند [1] ، زیرا این تنها راه برای حفظ سطح زندگی ما است (به عنوان مثال ، مصرف انرژی) بدون از بین بردن منابع تجدید ناپذیر (کربن و مواد معدنی به طور کلی ، استفاده از آنها علت اصلی تغییر آب و هوا مرتبط با تکامل انسان است). در نتیجه ، استفاده از تمام منابع انرژی جایگزین احتمالی که می توان از طریق محیط به آن دسترسی داشت ، اجباری می شود. وقتی به “انرژی حاصل از محیط زیست” فکر می کنیم ، فکر می کنیم و در عین حال توجه خود را به محیط محدود می کنیم ، اما بندرت به محیطی که بیشتر وقت خود را در آن می گذرانیم ، یعنی نگاهی به شهر خود بیاندازیم. مدل سازی شهرهای ما به عنوان یک محیط طبیعی بسیار دشوار است ، زیرا مکان هایی وجود دارد که تأثیر عامل انسانی در آنها قوی تر است و البته نمی توان از آنها غافل شد و این مکان با بیشترین تراکم انرژی است ، جایی که به ندرت انرژی تولید می شود. اما مطمئناً استفاده می شود و گاهی هدر می رود. به همین دلیل ، وقتی به چگونگی استفاده از اصول برداشت انرژی فکر می کنیم ، باید محیط شهری را نیز در نظر بگیریم ، زیرا این محیط بسیار پرانرژی است.

Novel Speed Bumps Design and Optimization for Vehicles’ Energy Recovery in Smart Cities

Abstract:   Recently the technology development and increasing amounts of investment  in renewables has led to a growing interest towards design and optimization of green energy systems. In this context,  advanced  Computational Intelligence  (CI) techniques  can be applied by engineers to several technical problems in order to find out the best structure and to improve efficiency in energy recovery. This research promises to give new impulse to using innovative unconventional renewable sources and to develop the so-called Energy Harvesting Devices (EHDs). In this paper, the optimization of a Tubular Permanent Magnet-Linear Generator for energy harvesting from vehicles to grid is presented. The optimization process is developed by means of hybrid evolutionary algorithms to reach the best overall system efficiency and the impact on the environment and transportation systems. Finally, an experimental validation of the designed EHD prototype is presented.

In the last years, the impact of human factors on climate change undoubtedly forced the scientific community to focus on renewable energy systems, especially those known with the name of EnergyHarvesting Devices (EHDs) [1], since these represent the only way of maintaining our life standards (e.g., the energy consumption level) without depleting our non-renewable sources (carbon and fossils in general, whose use is in the mean time the first cause of anthropogenic climate change). Thus, it becomes mandatory to exploit all the possible alternative energy sources that may be available from the environment. When we think about “energy from environment” we are used to think and at the same time to limit our attention to natural environment, but we rarely consider the environment where we spend the most of our time, namely our city. Our cities are very hard to model as natural environment, since they are the place where the impact of anthropogenic factors is stronger and definitively not negligible, and this represents exactly the place with the largest energy concentration, where energy is seldom produced but certainly used and sometimes wasted. This is the reason why, thinking about how to exploit the energy harvesting principles, we have to consider urban environment as well, since this environment is hugely energy intensive

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا