دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله در مورد نقش گردشگری در توسعه ی منطقه ای

مقدمه

در حقیقت ، گردشگری موتور رشد اقتصادی است ، به ویژه با تمرکز بر سطح اقتصادی ، اما در سطح ملی ، تأثیر آن بسیار زیاد است (جکسون ، هاتون ، راسل ، تریادوس 2005 ، چارلی 2002). لازم به ذکر است که در سطح منطقه ای ، این موضوع ابزاری مهم برای رشد و توسعه منطقه ای و اقتصادی است و به نظر می رسد که این صنعت سلاحی در برابر رکود و بیابان زایی به ویژه در سطح داخلی محسوب می شود. (اوپرمن 1993). طبق یک اجماع نظری مهم ، گردهمایی ها رقابت در بخش صنایع را تشدید می کند (روشا 2004 ، پورتر 2002). با توجه به اینکه گردشگری ابزاری قدرتمند برای توسعه منطقه ای است ، خوشه بندی (انگلسفت ، باتلر و اسمیت در زمستان 2006) نقش بسیار مهمی در صنعت گردشگری دارد. روزنفلد ، 1997 ؛ نوردین 2003 ؛ کاپون 2004). بنابراین ، این مطالعه با هدف ارائه یک مدل مفهومی برای تجزیه و تحلیل چگونه خوشه های گردشگری منجر به تشویق رقابت منطقه ای می شود.

این تحقیق به شرح زیر است: از طریق تحقیقات ادبی ، مفاهیم مربوط به خوشه بندی را می توان بر اساس دیدگاه های مختلف محققان ، به ویژه مفاهیم مربوط به گردشگری ، به ویژه مفهوم رقابت و نقش آن در توسعه ، روشن کرد. تعریف مدل گردشگری: یک مدل مفهومی از تحقیقات منطقه ای با هدف کمک به کاهش شکاف خوشه های گردشگری ، ارائه بازار برای تحقیقات مدیریت گردشگری در آینده. علاوه بر این ، این تحقیق آخرین ملاحظات و سیاست های آینده را نیز در نظر گرفته است.

THE TOURISM CLUSTERS ROLE IN REGIONAL
DEVELOPMENT: PRESENTING A COMPETITIVENESS
CONCEPTUAL MODEL
Cristina Maria Santos Estevao and Joao J. Ferreira

INTRODUCTION
Tourism is an economic growth engine with particular focus at the regional level, but its national impact is also significant (Jackson, Houghton, Russell, & Triandos, 2005; Sharpley, 2002). But, if tourism importance is significant at a national level, at a regional level this sector is presented as an essential tool in regional development and economic growth, believed to be one of the weapons to avoid desertification and economic stagnation, especially in the inner regions (Opperman, 1993).
Given the great unanimity that clusters increase the competitiveness of a regional industry (Porter, 2002; Rocha, 2004) and given that tourism is a powerful instrument for regional development (Engelstoft, Butler, Smith, & Winther, 2006), it is relevant and crucial to discuss the role of clusters in tourism. The discussion of tourism clusters is still in an embryonic phase (Capone, 2004; Nordin, 2003; Rosenfeld, 1997), explaining the small number of studies that approach this problem. That is why this research aims to propose a conceptual model to analyze how a tourism cluster encourages regional competitiveness.
This research is structured as follows: a literature review allows clarification of a number of concepts related to the clusters, in particular tourism, according to several researchers’ visions. Then some evidences about regional development and approaches to tourism as a factor of regional development are presented. After that, the competitiveness concept in general, and tourism competitiveness in particular are developed. A conceptual model of regional competitiveness of a tourism cluster is proposed, aiming to help fill the existing gap within this field and to provide a tool for future research in the tourism management field. The final considerations and future lines of research are addressed.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا