دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله در مورد مدیریت دیدگاه های شغلی

چکیده

دستور شهروندی سازمانی (OC) اخیراً مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است که از اهمیت عملی سازمانها برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین نگرش های کاری و رفتار شهروندی سازمانی در میان معلمان دبیرستان است. برای رسیدن به اهداف از یک طرح مقطعی استفاده شده است. داده ها از طریق مدیریت پرسشنامه برای 250 معلم دبیرستان در پراک جمع آوری شد. نرخ پاسخ 80 achieved به دست آمد.

پاسخ دهندگان پرسشنامه ای را برای ارزیابی رضایت شغلی و رفتار مدنی سازمان پر کردند. پاسخ دهندگان بر اساس انتخابات مطلوب انتخاب شدند. نتایج داده ها با استفاده از بسته آماری برای علوم اجتماعی (SPSS) 22 توضیح داده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. از نتایج به دست آمده ، رضایت شغلی ، مسئولیت های سازمانی و رفتار مدنی از نظر آماری معنادار و با همبستگی مثبت نشان داده شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا