دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله در مورد تاثیر مدیریت کیفی روی نوآوری سبز

خلاصه

بحث شده است که به عنوان یکی از عوامل اصلی در بروز مشکلات مختلف زیست محیطی ، و اقدامات مختلفی توسط شرکت ها برای همکاری با مدیریت سبز در این تجارت استفاده می شود. این مطالعه با هدف شواهد مقدماتی کار می کند و بنابراین تأثیر مدیریت کیفیت مشارکتی بر نوآوری سبز و نقش مقررات زیست محیطی در این روابط را نشان می دهد. این داده ها از سال 2008 تا 2014 در میان 100 شرکت برتر چین قرار دارد و با توجه به امکان اجرای فناوری سبز و نوآوری های مدیریت سبز ، مدیریت کیفیت مطلوبی را نشان می دهد و تأثیرات منفی را نشان می دهد. مقررات زیست محیطی تأثیرات منفی رضایت بخشی بر مدیریت کیفیت دارند و هم در نوآوری مدیریت سبز و هم در نوآوری های فناوری سبز دیده می شوند.

مقدمه

به نظر می رسد هم تولید با کیفیت و هم تولید محیط زیست برای رفاه زندگی انسان بسیار حیاتی است. پیشرفت در آگاهی از کیفیت به دلیل کیفیت فوق العاده محصولات ژاپنی در اواخر قرن 20 است و در این زمان در دهه های اخیر آگاهی از محیط زیست در سراسر جهان مشاهده شده است. در کشورهای بزرگتر در حال توسعه ، چین انرژی هایی را تجربه می کند که منجر به آلودگی محیط زیست می شود و این به نوبه خود بر سلامت انسان و زندگی عادی تأثیر می گذارد. با داشتن بازیگران اصلی در زمینه های مختلف زیست محیطی ، شرکت ها تحت فشار دولت ، مشتریان ، رسانه ها ، سازمان های غیر دولتی زیست محیطی و سایر ذینفعان ، هم در دولت و هم در مدیریت محیط زیست فرآیندهای تجاری خود قرار دارند. آنها شرکت می کنند.

Impact of quality management on green innovation

a b s t r a c t

Regarded as the main contributor to various environmental issues, firms face increasing pressure from various stakeholders to incorporate green management into their business practices. This study aims to provide preliminary evidence regarding the impact of corporate quality management on green inno- vation and the moderating role of environmental regulation on this relationship. Data on top 100 listed companies from 2008 to 2014 in China indicate that quality management exerts significant negative effects on the likelihood of implementing corporate green technology innovation and green management innovation. Environmental regulation significantly mitigates the negative effects of quality management on both green management innovation and green technology innovation

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا