دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله در مورد انواع توزیع نمایی

بررسی اجمالی

گوپتا و همکاران [روشهای تئوریکی 27 ، 887-904 ، 1998] توزیع نمایشی را به عنوان یک استاندارد توزیع نمایی تعمیم یافته معرفی کرد. در این مقاله ، ما چهار نوع دیگر از توزیع نمایی شامل توزیع استاندارد با استاندارد بالا ، استاندارد Weibull ، استاندارد Gumbel و استاندارد توزیع Frechet را با استفاده از همان توزیع نمایشی توزیع نمایی استاندارد تعمیم یافته ، تعریف می كنیم. سپس خصوصیات ریاضی هر یک از توزیع های پیشنهادی را بررسی کنید.

 

The Exponentiated Type Distributions

Abstract Gupta et al. [Commun. Stat., Theory Methods 27, 887-904, 1998] intro­duced the exponentiated exponential distribution as a generalization of the standard exponential distribution. In this paper, we introduce four more exponentiated type distributions that generalize the standard gamma, standard Weibull, standard Gum-bel and the standard Fréchet distributions in the same way the exponentiated expo­nential distribution generalizes the standard exponential distribution. A treatment of the mathematical properties is provided for each distribution.

Key words  exponentiated exponential distribution • exponentiated Fréchet distribution • exponentiated gamma distribution • exponentiated Gumbel distribution • exponentiated Weibull distribution.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا