دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله در زمینه ی مدل تصمیم گیری مشارکتی سه بعدی جریان مبنا برای شبکه های زنجیره تأمین

چکیده:

همکاری بین سازمانی در شبکه های زنجیره تأمین یک الگوی مهم تجاری مدرن است. این مدل شامل همکاری و تصمیم گیری غیر متمرکز بین سازمانهای مختلف برای بهبود عملکرد کلی شبکه زنجیره تأمین است. تحقیقات فعلی تصمیم گیری فاقد سیستم تصمیم گیری مشخص و م ،ثر است که منجر به مشکلات زیادی از جمله تصمیم گیری مات ، روند تصمیم گیری نامشخص و اجرای ضعیف راه حل های تصمیم گیری می شود. به منظور حل این مشکلات ، این مقاله اصول همکاری بین سازمانی را مطالعه کرده و دیدگاه جدیدی از تصمیم گیری مشارکتی را بر اساس جریان مواد ، اطلاعات و زمان ارائه می دهد. این مقاله به طور خلاقانه ای یک مدل تصمیم گیری مشارکتی در شبکه زنجیره تامین را بر اساس روند 3D ایجاد می کند. این مدل ابزاری روش شناختی و موثر برای مدیریت همکاری به روش های زیر است: مسائل مربوط به جامعه را حل کنید و همکاری بین سازمانی را در چندین زمینه تصمیم گیری ادغام کنید. (IV) به همه اعضای همه سازمانها اجازه می دهد تا در تصمیم گیری شبکه زنجیره تأمین مشارکت کنند. در مقایسه با تحقیقات قبلی در مورد تصمیم گیری مشارکتی ، یک مطالعه موردی برای توصیف و بررسی اثربخشی مدل تصمیم گیری مشارکتی انجام شده است.این مقاله راه حل موثرتری برای تصمیم گیری مشارکتی ارائه می دهد. مدل توصیف شده دارای موقعیت های تصمیم گیری واضح تر و قابلیت های اجرای واقعی تر است و یک مرجع روش شناختی موثر برای عملکرد تصمیم گیری از زنجیره تامین مشارکت بین سازمانی فراهم می کند.

A flow-based three-dimensional collaborative decision-making model for supply-chain networks

ab s t r a c t

The inter-organizational collaboration of supply-chain networks is an important modern business model.
This model involves the collaboration of different organizations and decentralized decision making to im­
prove the overall performance of a supply-chain network. The current research on collaborative decision
making lacks a clear and effective decision system, which leads to a series of problems, such as unclear
decision positioning, vague decision processes and poor operability of decision solutions. To solve these
problems, this paper studies the principles of inter-organizational collaboration and proposes a novel per­
spective for collaborative decision making based on material, information and time flows. A flow-based
three-dimensional collaborative decision-making model for supply-chain networks is creatively advanced
in this paper. The model is an efficient methodological tool for collaboration management in the fol­
lowing ways: (i) it clarifies both the domain and the space of collaborative decision making; (ii) it sets
up mapping relationships of decision spaces in different decision domains and elaborates their formal
descriptions systematically; (iii) it solves the issues related to the association and integration of inter-
organizational collaboration in several decision domains; and (iv) it allows all members in all organiza­
tions to be involved in the decision making of a supply-chain network. A case is studied to elaborate and
verify the efficiency of the collaborative decision-making model. Compared with previous collaborative
decision-making research, this paper provides a more efficient solution for collaborative decision making.
The outlined model has clearer decision-making positioning and a stronger actual operability, and it pro­
vides an effective methodological reference for operating the inter-organizational collaborative decision
making of a supply-chain network

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا