دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله در زمینه ی فرسایش و تحویل رسوب جاده های خاکی در جنوب شرقی استرالیا

چکیده

جاده های خاکی و شیارها منابع مهم بالقوه انتشار آلاینده ها ، به ویژه در مورد رسوبات هستند. این مقاله کاربرد و توسعه مدلهای انتقال رسوب و فرسایش در حوضه رودخانه های مورویا-دئوا و توروس در جنوب شرقی استرالیا را توصیف می کند.این مدل براساس مدل فرسایش جاده واشنگتن (WARSEM) ساخته شده است که یک مدل آزمایشی است که مقدار زیادی داده و داده فضایی را جمع آوری می کند. داده ها نشان می دهد داده های موجود وجود دارد و نتایج نشان می دهد که فرسایش در حوضه رودخانه های Moruya-dea و Tos به ترتیب تقریباً 21000 تن و 35000 تن رسوب تولید کرده است ، اما کمتر از 10٪ رسوب است. به رودخانه رسیده است. با کمال تعجب ، تقریباً نیمی از رسوبات فقط 4٪ از کل شبکه راه را تشکیل می دهد. آزمایشات انجام شده با این مدل نشان می دهد که خروجی این مدل ممکن است از سرعت فرسایش جاده ای بیشتر باشد ، برای حل این مشکل لازم است عوامل و روند بهبود اطلاعات مدل در یک حوزه خاص و همچنین انتقال رسوب از جاده به رودخانه آزمایش شود.

Modelling erosion and sediment delivery from unsealed roads in southeast Australia

Abstract

Unsealed roads and tracks are potentially significant sources of diffuse pollutants, particularly sediment. This paper describes the application and development of a road erosion and sediment transport model in the Moruya-Deua and Tuross River catchments of southeast Australia. An empirical model based on the Washington Road Surface Erosion Model (WARSEM) is applied using typically widely available spatial data sets and field-collected data. The results suggest that approximately 21 kt and 35 kt of sediment respectively are produced annually from road erosion in the Moruya-Deua and Tuross River catchments, but that less than 10% of the sediment is delivered to streams. Surprisingly, about half of the delivered sediment is derived from only 4% of the total road network. Testing of the model shows that the model outputs are likely to overestimate road erosion rates. To address this problem, catchment-specific testing of the factors of the model and improving knowledge of the processes of road to stream sediment transport are required. © 2008 IMACS. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا