دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله در زمینه ی تکنولوژی آب شیرین کن حرارتی با انرژی خورشید

بررسی اجمالی

استفاده از انرژی خورشیدی در فرآیند نمک زدایی حرارتی یکی از مهمترین و بیشترین کاربردهای انرژی تجدیدپذیر است. فرآیند نمک زدایی خورشیدی می تواند مستقیماً انجام شود. از انرژی خورشیدی برای تولید آب مقطر در یک کلکتور خورشیدی استفاده کنید یا روش های سنتی نمک زدایی را با فن هایی مانند آب شیرین کن چند مرحله ای (MSF) غیر مستقیم ترکیب کنید. فشرده سازی بخار (VC) ، نفوذ مجدد (RO) ، تقطیر غشایی (MD) و الکترودیالیز با استفاده از جمع کننده های خورشیدی برای تولید گرما انجام می شود. آب نمک زدایی خورشیدی مستقیم به سطح وسیع تری نیاز دارد و نسبت به روش غیرمستقیم سودآوری نسبتاً کمتری دارد. با این حال ، در مقایسه با گیاهان شیرین کن غیرمستقیم نسبتاً کم هزینه و ساده است ، و آن را برای تولید در مقیاس کوچک مناسب می کند. در این مقاله چندین روش شیرین سازی در مراحل توسعه تجاری و آزمایشی شرح داده شده است. تمرکز اصلی بر روی فناوری مناسب در مناطق دور افتاده است ، به ویژه مناطقی که می توانند با سیستم های گرمایش انرژی خورشیدی ترکیب شوند.

Abstract

The use of solar energy in thermal desalination processe s is one of the most promising applications of the renewable energies. Solar desalination can either be direct; use solar energy to produce distillate directly in the solar collector, or indirect; combining conventional desalination techniques, such as multistage flash desalination (MSF), vapor compression (VC), reverse osmosis (RO), membrane distillation (MD) and electrodialysis, with solar collectors for heat generation. Di rect solar desalination compared with the indirect technologies requires large land areas and has a relatively lo w productivity. It is however competitive to the indirect desalination plants in small-scale production due to its relatively low cost and simplicity. This paper describes several desalination technologies in commercial and pilot stages of developmen t. The primary focus is on those technologies suitable for use in remote areas, especially those which coul d be integrated into solar thermal energy systems. Keywords: Solar energy; Desalination; Solar stills

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا