دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله در زمینه ی تنظیم استراتژی حسابداری

مقدمه

در فصل های قبلی این کتاب چالش های اصلی حسابرسان هنگام تلاش برای ایجاد ارزش افزوده برای کارفرمایان برجسته شده است. ارزش افزوده پیشنهادی است که عاملی اساسی در ارائه خدمات حسابرسی و گزینه هایی است که باید در شرایط ارائه شده توسط حسابرسی داخلی و نحوه حل این وظیفه انجام شود. انجمن استانداردهای عملکرد 2000 حسابرسان (مدیریت فعالیتهای حسابرسی داخلی) این مفهوم را با بیان اینکه: CAE باید فعالیتهای حسابرسی داخلی را به طور موثر مدیریت کند تا اطمینان حاصل کند که آنها به نفع سازمانها هستند. مهمترین عامل در این معادله استراتژی حسابرسی است که برای ارزش افزوده تنظیم می شود. ارزش افزوده توسط انجمن حسابرسان به شرح زیر شرح داده شده است:

سازمان ها برای ایجاد ارزش یا سود برای صاحبان ، سایر ذینفعان و مشتریان خود وجود دارند. این مفهوم هدف از وجود آنها را مشخص می کند. ارزش از طریق توسعه خدمات و محصولات ، استفاده از منابع برای ارتقا خدمات و محصولات آنها تأمین می شود. در جمع آوری داده ها برای درک و ارزیابی ریسک ، حسابرسان داخلی سرنخ های عملیاتی خاص و فرصت های بهبود را ایجاد کرده اند که می تواند به نفع سازمان آنها باشد. اطلاعات با ارزش می تواند به صورت مشاوره ، آگاهی ، پیام کتبی یا سایر محصولات باشد که باید به درستی به مدیریت یا پرسنل عملیاتی مربوطه منتقل شود.

SETTING AN AUDIT STRATEGY

The previous chapters of the Handbook have reflected the major challenges that face internal auditors as they seek to add value to their employers. The ‘value add’ proposition is a main driver for the audit services and choices need to be made in terms of what is delivered by internal audit and how this task is achieved. The IIA’s Performance Standards 2000 (Managing the Internal Audit Activity) reinforces this concept by stating that: ‘The CAE should effectively manage the internal audit activity to ensure it adds value to the organisation.’ The most important factor in this equation is the audit strategy that is set to achieve added value. Added value is described by the IIA in the following way:

Organisations exist to create value or benefit to their owners, other stakeholders, customers, and clients. This concept provides purpose for their existence. Value is provided through their development of products and services and their use of resources to promote those products and services. In the process of gathering data to understand and assess risk, internal auditors develop significant insights into operations and opportunities for improvement that can be extremely beneficial to their organisation. This valuable information can be in the form of consultation, advice, written communications or through other products all of which should be properly communicated to the appropriate management or operating personnel.1

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا