دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله در زمینه ی بودجه عمومی تحقیق و توسعه

بررسی اجمالی:

این فصل روند ، تحولات و عملکرد تحقیق در امور مالی بخش دولتی را توصیف می کند. این موارد شامل مواردی مانند انتقال از بودجه واحد به بودجه قراردادی ، ادامه حمایت از تحقیقات اساسی و افزایش مشارکت تجاری در بودجه کلی تحقیق و توسعه است.

مقدمه:

این فصل روندها و عملکردهای بودجه تحقیق و توسعه را توصیف می کند. این بر اساس پاسخ های نظرسنجی و سایر مطالب موجود است. با توجه به بودجه ، س questionsالات زیر مطرح می شود:

آیا کشور شما افزایش قابل توجهی در بودجه دارد؟ اگر چنین است ، دلایل آن چیست؟
منابع درآمد تحقیقاتی از دانشگاه ها و سایر م institutionsسسات تحقیقاتی عمومی کشور چیست؟
آیا سهم خاصی از بودجه وجود دارد که م institutionsسسات گزارش ندهند یا برای آن تعیین شده باشند؟
آیا اخیراً سازوکارها / آژانس های مالی جدیدی برای افزایش رقابت بین شرکت کنندگان مختلف تحقیق معرفی کرده اید؟
آیا برای ارزیابی اثربخشی چنین ابزارهایی از تکنیک های ارزیابی مربوط به ابزارهای مختلف مالی استفاده می کنید؟

پاسخ های کشور حاوی اطلاعاتی در مورد ساختار و برنامه های بودجه تحقیق و توسعه کلی ، روند توسعه ، تغییرات و دلایل چنین تغییراتی است.

PUBLIC FUNDING OF R&D: TRENDS AND CHANGES

Abstract. This chapter describes the trends, changes and practices involved in funding public sector research. It includes such questions as the shift from block funding to contract funding, continued support for basic research and the in- creasing involvement of business in funding public R&D.

Introduction

This chapter describes trends and practices in the funding of public R&D. It is based on questionnaire responses and other available material.1 The fol- lowing questions were asked with regard to funding:

  • Did or will funding levels increase substantially in your country? If so, for what reasons?
  • What are the sources of income for research by universities and other public research institutions in your country?
  • Is there a certain share of funding for which institutions are not accountable or that is not earmarked/pre-allocated for specific pur- poses?
  • Have you recently introduced new funding mechanisms/agencies that increase competition between different research performers?
  • Do you use evaluation procedures related to the different funding instruments in order to assess the effectiveness of such instruments?

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا