دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله در زمینه ی بازنگری رابطه بین قابلیت های بازاریابی و کارکرد شرکت

این مقاله بینش اصلی در مورد تجزیه و تحلیل خاص توانایی های عملکرد مدیر ارتباطات (مانند موقعیت بازار ، استراتژی بازاریابی و توانایی های سازمانی) را از تئوری منابع ارائه می دهد (هانت و مورگان ، 1995). ما از معیارها و نمونه ای از شرکت های انگلیسی استخراج شده از داده های Werhof و Leiflang (2009) برای آزمایش فرضیه های جدید استفاده کردیم تا توصیف کنیم چگونه انواع مختلف قابلیت های بازاریابی می توانند به عملکرد شرکت کمک کنند. از تئوری مزیت برای بررسی بازاریابی شرکت و سازمان قبلی و مکانیزم تولید مزیت رقابتی استفاده کنید.

بازاریابی نقش مهمی در تعیین اهداف و عملکرد استراتژیک شرکت دارد (Right، Ambler، Kumar، and Srivastava 2004؛ Srivastava and Ribstein، 2005). توانایی به دست آوردن و تبدیل منابع ملموس و نامشهود یک عامل مهم در ایجاد ارزش و مزیت رقابتی تلقی می شود (هانت و مورگان ، 1995 ؛ هانت و مورگان ، 2005 ؛ مورگان ، 2012 ؛ وانگ ، هو و هو ، 2013) ، کوزلنکووا ، سماها و پالماتیر ، 2014). در یک بازار فزاینده فعال (Savisgill ، Doggie و Talai ، 2007) ، استفاده پویا از دانش بازار برای نوآوری فناوری ضروری است (بروناب و ورونا ، 2009). بنابراین ، قابلیت های بازاریابی پویا از نظر توانایی جذب و مدیریت دانش تعریف می شود. با در نظر گرفتن بحث مداوم در مورد قابلیت ها و عملکرد بازاریابی (راست و همکاران ، 2004 ؛ سریواستاوا و ریبشتین ، 2005 ؛ Worcester و مورگان ، 2005 ؛ وبستر ، مالتر و گانسون ، 2005) ، مطالعه دقیق تری در مورد این دو زمینه انجام شد. بازاریابی و سازماندهی عملکرد شرکت و سازوکارهای تولید مزیت رقابتی.

Abstract

This study extends original insights of resource-advantage theory (Hunt & Morgan, 1995) to a specific analysis of the moderators of the capabilities–performance relationship such as market orientation, marketing strategy and organisational power. Using established measures and a representative sample of UK firms drawn from Verhoef and Leeflang’s data (2009), our study tests new hypotheses to explain how different types of marketing capabilities contribute to firm performance. The application of resource-advantage theory advances theorising on both marketing and organisational antecedents of firm performance and the causal mechanisms by which competitive advantage is generated

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا