دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله در زمینه ی بازانگاری جامعه موفق

مقدمه

در کار قبلی ام (گارتنر 1985 ، 1988 ، 1989) ، من ویژگی های کارآفرینان و ارزش ویژگی های آنها را مطالعه کردم. این بیشتر به این دلیل است که یافته های تجربی اولیه من در مورد کارآفرینی نشان می دهد که کارآفرینان بسیار متفاوت از یکدیگر هستند. ((گارتنر و همکاران ، 1989). هیچ نوع کارآفرینی وجود ندارد و مجموعه ای از ویژگی های خاص وجود ندارد که کارآفرینان را از دیگران متمایز کند.

همانطور که در مقالات قبلی نشان دادم (گارتنر 1990 ، 1993 ، 2001 ؛ گارتنر و همکاران 2006) ، پدیده کارآفرین طیف گسترده ای از موضوعات ، معانی و تعاریف را پوشش می دهد ، بنابراین وقتی از اصطلاح “کارآفرین” استفاده می کنم ، با افراد درگیر در روند سازمان صحبت کنید. طبق این دیدگاه ، وقتی افراد در ایجاد سازمانی مشارکت می کنند ، کارآفرین هستند یا به شیوه کارآفرینی عمل می کنند. درست مانند دیدگاه شومپیتر در مورد این افراد ، وقتی افراد در فعالیت های كارآفرینی مشاركت می كنند ، آنها كارآفرین هستند و وقتی درگیر فعالیت های كارآفرینانه نباشند ، آنها كارآفرین نیستند.

INTRODUCTION

In earlier work (Gartner 1985, 1988, 1989) I questioned the value of focus­ing on the traits or characteristics of entrepreneurs, primarily because of my initial empirical exploration of entrepreneurship that suggests that entrepreneurs, themselves, are very different from each other (Gartner et al. 1989). There is no one ‘type’ of entrepreneur, and there is no one particular set of characteristics that differentiate entrepreneurs from other types of individuals.

As I have suggested in previous articles (Gartner 1990, 1993, 2001; Gartner et al. 2006), the phenomenon of entrepreneurship covers a broad range of topics, meanings and definitions, so when I use the word ‘entrepreneur’ I am talking about individuals involved in the process of starting organizations. In this view, then, individuals are ‘entrepreneurs’ or are acting in an ‘entrepreneurial’ way when they are engaged in start­ing organizations. As in Schumpeter’s view of these individuals, when people are engaged in entrepreneurial activities they are entrepreneurs, and when they are not engaged in entrepreneurial activities they are not entrepreneurs.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا