دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله در زمینه ی اعتبار تحصیل دلیل به روش غیرقانونی در حقوق کیفری ایران

چکیده

عقل به عنوان یکی از مهمترین ابزارها برای رسیدن به حقیقت در سیستم حقوقی ایران معرفی شد. در حقیقت ، داشتن دلیل و جمع آوری شواهد مربوط به یک دادخواست موجب افزایش حقوق و عدالت کیفری در سایر سیستم های حقوقی می شود. جمع آوری و ارزیابی مدارک و سرانجام متقاعد کردن قاضی برای تصمیم گیری نهایی. بحث در مورد چگونگی به دست آوردن شواهد ، نحوه جمع آوری شواهد و ارزیابی آنها می تواند نقشی اساسی در اطمینان از دادرسی عادلانه داشته باشد. دو اصل مهم: اصل مشروعیت شواهد و قانونی بودن مطالعه شواهد با استفاده از قانون برخی از اصولی است که موضوع مطالعه شواهد را محدود می کند ، به این معنی که به دست آوردن و جمع آوری شواهد به هیچ وجه از جمله غیرقانونی و غیرقانونی غیرممکن است مانند: شکنجه ، شگردهای پلیس و از بی احترامی و نقض حقوق متهم استفاده کرد ، زیرا عدم رعایت این اصول ، بر خلاف هفت اصل دادرسی عادلانه ، منجر به نقض حقوق متهم می شود. در برخی موارد ، دلایل آن به روشی غیرقانونی و غیرقانونی حاصل می شود. نظرات مختلفی در مورد اعتبار یا عدم اعتبار آن در قوانین ایران و سایر کشورها بیان شد. سیستم حقوق کیفری ایران او این استدلال ها را به طور کامل رد نکرد و در برخی موارد از آنها در دادگاه ها برای صدور حکم استفاده کرد.

Illegal reason acquisition validity in Iran’s penal law

Abstract

Reason has been established as an important tool to be used to reach the truth in Iran’s law. Actually, gathering evidence related to the lawsuit provides justice and criminal justice in different juridical systems. Reason acquisition means gathering and evaluating related evidences and finally making a way to persuasion of the judge for a decisive sentence. The debate over how to gather the evidence and evaluation settings plays a fundamental role in a fair judgment. There are two important principles here: Legitimacy of the reason, and Legitimacy of reason acquisition. These are the principles limiting the reason acquisition phenomenon, which means gathering evidence by illegal ways, such as torture, Police and medical tricks, and disrespecting the accused party aren’t qualified to be accepted. Disregarding such principles opposes with Seven Principles of Fair Hearing and it leads to disrespecting the accused party’s rights. In some cases, reason acquisition happens through illegal ways, and this has leaded to a variety of theories about validity of claims in Iran and other countries. Iran’s penal law system hasn’t dismissed these claims completely and takes advantage of some within the process of verdicts.

Keywords: reason, reason acquisition, legitimacy of reason acquisition, illegal reason acquisition, reason acquisition validity.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا