دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله در زمینه ی ارزیابی بلوغ استراتژیک در یک شرکت بزرگ

مقدمه

فناوری اطلاعات (IT) یکی از مهمترین بخشهای سرمایه گذاری اصلی سازمان است و می تواند عملکرد کلی شرکت را تحریک کند. یک چالش مهم برای سیستم های اطلاعاتی (IS) همسویی استراتژی IT با استراتژی کسب و کار است (لافتمن ، 2012). در طول سالها ، هم از نظر روش تحقیق و هم از نتایج تحقیقات گسترده ، همبستگی بین این دو عامل تأیید شده است و تأثیر قابل توجهی بر عملکرد سازمانی نشان داده است (گروو ، تاچر و گروور ، 2012 ؛ کرنز و Subherwall ، 2006 ؛ رینولدز و ایتون ، 2015). مدت هاست که برنامه ریزی فناوری اطلاعات و اهمیت آن شناخته شده است ، اما متون متمرکز بر برنامه ریزی برای یک پروژه واحد فناوری اطلاعات و نمونه کارها پروژه توسعه است (Kearns & Saberwall، 2006). با افزایش سهم سازمان از IT در حوزه استراتژیک ، اهداف IT از برنامه ریزی پروژه IT به تدوین و حمایت از استراتژی IT سازمان گسترش یافته است. یکی از مشاغل عمومی سازگاری با استراتژی تجارت است. برای شرکت ها ، این نکته کلیدی اهمیت و اهمیت بیشتری پیدا می کند ، زیرا در سازمانهای امروزی ، فناوری اطلاعات نقش استراتژیک بیشتری نسبت به مدیریت دارد (Alaqua and Rousseau، 2015؛ هندرسون و وانکاترمن ، 1993). این توضیح می دهد که چرا پدیده همبستگی استراتژیک در دو دهه گذشته دهها مورد توجه مدیران بازرگانی و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

Information technology (IT) is an important area of organizations substantial investment due to the incensement of the general business performance (Uçaktürk & Villard, 2013). A significant challenge for information systems (IS) is to align the IT strategy with the business strategy (Luftman, 2012). Over many years, both in practice and in broad research findings, a correlation between these two factors has been verified and has been shown to have a substantial impact on organizational performance (Gerow, Thatcher, & Grover, 2015; Kearns & Sabherwal, 2006; Reynolds & Yetton, 2015). IT planning, and its importance, has been recognized for a long time, but earlier literature has been focused on planning for individual IT projects and development portfolios (Kearns & Sabherwal, 2006). As IT’s contributions to organizations have progressed to the strategic era, the objectives of IT also broadened from IT project planning to shaping and supporting the IT strategy of the organization (Kearns & Sabherwal, 2006).One important criterion using an IT strategy to leverage the overall business is to align it with the business strategy. It has become an increasingly important focal point for businesses as IT has taken a more strategic role rather than an administrative role in today’s organizations (Alaceva & Rusu, 2015; Henderson & Venkatraman, 1993). This explains why the strategic alignment phenomena has been a top ten concern of IT and business executives for the past two decades (Alaceva & Rusu, 2015; Coltman, Tallon, Sharma, & Queiroz, 2015; Luftman & Ben- Zvi, 2010; Luftman et al., 2012; Schlosser, Wagner, & Coltman, 2012; Ullah & Lai, 2013).Pearlson and Saunders (2013) discuss the importance for general managers to partake within IS decisions. As IS can leverage movement, exchange and the way information is processed, it is becoming increasingly important to fit IS to a given operating environment, thus if not, no realized value will be given. The business strategy goals and objectives should be supported and complemented by the IS-strategy (Pearlson & Saunders, 2013)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا