دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله در حوزه ی قدرت زبان در مشروعیت اصلاحات بخش عمومی

چکیده

زبان می تواند در شکل گیری رابطه و قانونی بودن اصلاحات حسابداری و اطلاعات پیرامون آنها نقش مهمی داشته باشد. با این حال ، مطالعات کمی برای بررسی آنچه اتفاق می افتد هنگامی که سیاستمداران در مورد تغییرات حسابداری تصمیم می گیرند ، انجام شده است. این مقاله با بررسی چگونگی بحث درباره اصلاحات حسابداری بخش دولتی ، و استفاده از استراتژی های مختلف بلاغی برای مشروعیت بخشیدن یا مشروعیت بخشیدن به آنها ، استفاده سیاسی از زبان را بررسی می کند. این تحقیق از طریق تجزیه و تحلیل مباحث پارلمانی ایتالیا در دهه 1990 و 2000 ، نشان می دهد که چگونه استفاده از زبان می تواند با گسترش استدلال های کاملاً بلاغی با استراتژی های اقتدار و اخلاق ، قدرت را در استفاده از قدرت تسهیل کند. استدلال های لفاظی پیش رو به سیاستمداران اجازه می دهد تا از دست دادن قدرت خود را به نفع اتحادیه اروپا پنهان کنند ، که اقدامات و پیشنهادات آنها را مهم یا به نفع منافع عمومی پیش بینی می کند.

مقدمه

زبان می تواند نقش مهمی در شکل دهی به تغییرات و اصلاحات مرتبط و توصیه پذیر داشته باشد. زبان ابزاری از قدرت نمادین را نشان می دهد که امکانات نامحدودی را به گوینده برای جلب حمایت مخاطب ارائه می دهد. این امر در این زمینه ، در بخش عمومی ، که در طی چند دهه گذشته تغییرات و اصلاحات اساسی انجام شده است ، غیر معمول نیست. در مورد اصلاحات حسابداری بخش دولتی ، به ویژه ، اعضای پارلمان (نمایندگان مجلس) توسط شهروندان با قدرت و مسئولیت تصمیم گیری در مورد ایجاد تغییرات جدید اعطا می شوند. نیاز به تحقیقات بیشتر در مورد چگونگی دخالت حسابداری در سیاست ها و چگونگی مشارکت سیاستمداران و سیاست ها در حسابداری وجود داشته است. تعدادی از مطالعات در مورد استفاده سیاستمداران از داده های حسابداری ، درک اصلاحات حسابداری و نقش آنها در اجرای آنها منتشر شده است. برخی توجه ویژه ای به پاسخگویی سیاسی داشته اند. در حالی که در چنین مطالعاتی به مدیران سیستم به عنوان کاربران حسابداری توجه شده است ، اما تاکنون تحقیقات کمی در مورد آنچه که در هنگام بررسی و تایید اصلاحات حسابداری توسط مدیران سیستم اتفاق می افتد انجام شده است.

The power of language in legitimating public-sector reforms: When politicians “talk” accounting

a b s t r a c t

Language can play an essential role in shaping how accounting reforms and the infor- mation around them are communicated and legitimated. However, scant consideration has been given to study what happens when politicians are the decision makers of accounting changes. This paper explores the political use of language by investigating how the Members of Parliament discuss about public-sector accounting reforms, and deploy different rhetorical strategies to legitimate or de-legitimate them. Through the analysis of Italian parliamentary debates in the 1990s and 2000s, this study highlights how the use of language can facilitate the exercise of power by deploying arguments rhetorically domi- nated by authorisation and moralisation strategies. The rhetorical arguments brought forward allow politicians to disguise their loss of power in favour of the European Union, depicting their actions and proposals as necessary and/or in favour of the public interest.

  1. Introduction

Language can play an essential role in shaping how change and reforms are communicated and legitimated. Language represents a means of symbolic power that grants the speaker unlimited possibilities to gain the audience’s support (Bourdieu, 1991). This is not less true in a context, the public sector, where major changes and reforms have been introduced over the past few decades, touching, among others, accounting systems. In the case of public-sector accounting reforms, in particular, the Members of Parliament (MPs) are bestowed by the citizens with the power and responsibility to decide about the introduction of new changes. There have been several calls to look more into how accounting is implicated in politics and how, in turn, politicians and politics are implicated in accounting (Ezzamel, Robson, Stapleton, & McLean, 2007; Van Helden, 2015)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا