دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله در حوزه ی شبکه های عصبی مصنوعی برای پیشگویی ورشکستگی بیمه

چکیده

برخلاف نقش اصلی تأمین حمایت مالی از سایر صنایع ، صنعت بیمه نیز از محیط برای افزایش سرمایه استفاده می کند. بر خلاف فضای اقتصادی شدید نیجریه ، صنعت بیمه برای توسعه برنامه های تجاری و افزایش سرمایه مهم است. با این وجود ، رکود اقتصادی بسیاری از کشورها در دهه های اخیر بر سلامت مالی صنعت تأثیر منفی گذاشته و بسیاری از شرکت های بیمه ذاتاً درمانده شده اند. با این حال ، این یک واسطه برای نظارت بر شرکت های بیمه برای جلوگیری از ورشکستگی و حمایت از حقوق مشتریان است. این وظیفه نظارت دشوار شده است زیرا تعدیل کنندگان احساس نمی کنند که برای انجام کارهای مورد نیاز به تجهیزات کافی مجهز هستند. یکی از این ابزارهای مهم ، مدل تصمیم گیری است که سیگنال های هشدار زودهنگام را به شرکت های مشکل دار ارائه می دهد. در این مقاله یک مدل گمانه زنی بیمه بر اساس مدل روش شبکه عصبی ساخته شده است که می تواند برای ارزیابی توانایی های مالی شرکت های بیمه استفاده شود.

Artificial Neural Network Model for Predicting Insurance Insolvency

ABSTRACT
In addition to its primary role of providing financial protection for other industries the insurance industry also serves as a medium for fund mobilization. In spite of the harsh economic environment in Nigeria, the insurance industry has been crucial to the consummation of business plans and wealth creation. However, the continued downturn experienced by many countries, in the last decade, seems to have impacted negatively on the financial health of the industry, thereby rendering many insurance companies inherently distressed. Although there is a regulator to monitor the insurance companies in order to prevent insolvency and protect the right of consumers this oversight function has been made difficult because the regulators appeared to lack the necessary tools that would adequately equip them to perform their oversight functions. One such critical tool is a decision making model that provides early warning signal of distressed firms. This paper constructs an insolvency prediction model based on artificial neural network approach which could be used to evaluate the financial capability of insurance companies.
Keywords: Insurance, Financial protection, Artificial neural network, Insolvency, Ratio analysis, Training, Prediction model, Early -warning signal

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا