دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله در حوزه ی روشهای حسابداری هزینه کامل و قابلیت کاربردشان برای صنعت خودرو

چکیده

(حسابداری هزینه کامل) در بسیاری از مناطق صنعتی از جمله نفت و گاز ، برق ، صنایع شیمیایی و مدیریت فاضلاب مورد استفاده قرار گرفته است و هنوز مشخص نیست که چگونه ممکن است در صنعت خودرو استفاده شود. روشهای فعلی حسابداری تمام هزینه هستند و روشی مناسب برای بخش خودرو تعریف می کنند. بررسی متون مدل ارزیابی پایداری می تواند توسط دانشگاهیان و کارکنان برای ترجمه طیف گسترده ای از اطلاعات متناقض ثبات به یک درجه استفاده شود. این یک روش موثر برای پیوند دادن تجارت و تصمیمات پیچیده و بین رشته ای در بخش خودرو است ، و طیف گسترده ای از تأثیرات اقتصادی ، زیست محیطی ، منابع و اجتماعی (داخلی و خارجی) را اندازه گیری می کند. ویلا سیستم اتومبیل در دسترس نیست. از دیگر نقاط قوت می توان به توانایی ارائه معیارهای فیزیکی و پولی برای ارزیابی پایداری ، انعطاف پذیری و توانایی ترکیب چندین تصمیم پایداری اشاره کرد. علاوه بر این ، این مقاله راهنماهای مفیدی را برای محققان علاقه مند به کاوش حسابداری تمام عیار هزینه در آینده برای بررسی ، ارزیابی و سنتز طیف گسترده ای از منابع زمینه ای مرتبط در این زمینه فراهم می کند.

A comprehensive review of full cost accounting methods and their applicability to the automotive industry

a b s t r a c t

Full cost accounting has been applied in many industrial settings that include the oil and gas, energy, chemical and waste management industries. Presently, it is not known how it can be applied in an automotive industry context. Therefore, the objective of this paper is to review existing full cost ac- counting methods and identify an appropriate approach for the automotive sector. This literature review of 4381 papers extracted ten full cost accounting methods with a diverse level of development and consistency in application. Based on a careful examination and critical analysis of each approach and existing automotive sustainability measures, the Sustainability Assessment Model developed by British Petroleum and Aberdeen University has been proposed as a well-developed and potentially practical tool for automotive applications. The Sustainability Assessment Model can be used by both academics and practitioners to translate a range of conflicting sustainability information into a monetary unit score. This is an effective way of communicating trade-offs and outcomes for complex and multi-disciplinary sus- tainable decisions in the automotive sector. It measures a broad range of economic, environmental, resource and social effects (internal and external), which is currently lacking in existing automotive systems. Its other strengths are the ability to provide both monetary and physical metrics for sustain- ability assessment, its flexibility and the ability to combine multiple sustainability dimensions. Furthermore, this paper provides helpful clues for researchers interested in exploring full cost accounting in the future by reviewing, analysing and synthesising the broad range of relevant sources from diverse fields in this topic area

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا