دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله در حوزه ی رسانه و قانون افترا

رسانه ها نقش مهم خود را به عنوان بازتاب منطقی منافع افکار عمومی بر عهده گرفته و تقویت کرده اند. با این حال ، رسانه ها به ویژه در برابر اشتباه اشتباه گرفتن منافع عمومی با منافع شخصی آسیب پذیر هستند. در واقع ، مردم به طور فزاینده ای به دنبال مراحل پناهندگی و بازپرداخت هستند. رسانه های مالزی به طور سنتی بر روی ملت سازی ، انسجام اجتماعی و روزنامه نگاری مسئولانه متمرکز بوده اند. هدف این مقاله بررسی عملکرد قانون افترا در رسانه های مالزی است. این مقاله نتیجه می گیرد که اگرچه آزادی مطبوعات در قانون اساسی فدرال مالزی ذکر نشده است ، اما اعتقاد بر این است که این ماده از آزادی مطبوعات حمایت می کند. با این حال ، آزادی مطبوعات مطلق نیست.

Media and the Libel Law: The Malaysian Experience

Abstract

The media have assumed and reinforced their important role as a legitimate reflection of public interest and opinion. However, the media are peculiarly vulnerable to error of confusing the public interest with their own interest. As a matter of fact, people have increasingly begun to seek the refuge and vindication of litigation. Malaysian media have traditionally focused on nation-building, social cohesion, and “responsible journalism”. This paper aims to examine the operation of libel law on the media in Malaysia. The paper concludes that although there is no mention of press freedom in the Malaysian Federal Constitution, Article 10(1)(a) is assumed to protect press freedom. However, press freedom is not absolute

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا