دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله در حوزه ی تاثیر سیستم های اطلاعات جغرافیایی(MIS) بر مدیریت مدرسه

بررسی اجمالی

استفاده از فناوری اطلاعات در مباحث مدیریت آموزشی به دلیل کاربرد و تأثیرگذاری بالا در حال افزایش است. در مراحل اولیه توسعه ، مهمترین هدف استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (MIS) بهبود کارایی فعالیتهای مدیریت مدارس بود. این سیستم برای ذخیره داده ها در مورد دانشجویان و کارمندان استفاده می شود. بنابراین ، بیشتر برنامه های کاربردی این روش بیش از انتقال یا تجزیه و تحلیل داده ها ، بر ضبط و مقایسه داده ها متمرکز بودند. در طی فرآیند ادغام ، ارزش سیستمهای اطلاعاتی مدیریت شده بیشتر شناخته شد. با نگاهی به منابع کلی ، دسترسی بهتر به اطلاعات ، مدیریت کارآمدتر ، استفاده و استفاده بهتر از منابع مدرسه ، بار و فشار کمتر ، مدیریت زمان بهتر ، بهبود کیفیت گزارش و غیره ما دریافتیم که MIS تأثیر مثبتی در مدیریت مدارس دارد. و عوامل محدود کننده بسیاری در استفاده از سیستم های اطلاعاتی مدیریت شده در منابع علمی گزارش شده است. مهمترین آنها کمبود وقت ، عدم اعتماد به نفس و مهارت ، کمبود آموزش ، عدم پشتیبانی مدیریتی مناسب و عدم پشتیبانی فنی است. سیستم اطلاعات مدیریت می تواند اطلاعات لازم برای مدیران و معلمان را برای برنامه ریزی ، سیاست گذاری و ارزیابی هرچه بیشتر آگاهانه فراهم کند. GIS انقلابی در مدیریت مدارس در زمینه های رهبری ، تصمیم گیری ، حجم کار ، مدیریت منابع انسانی ، ارتباطات ، پاسخگویی و برنامه ریزی ایجاد کرده است. این سیستم ها علاوه بر موفقیت سازمان می توانند مدیران مدارس را در تعیین اهداف مدرسه ، تدوین برنامه های استراتژیک ، تخصیص منابع و ارزیابی مدیریت کارکنان یاری دهند.

Abstract

The use of information technology in educational management has rapidly increased due to its efficiency and effectiveness. In the initial stages of its development, management information systems (MIS) main purpose and usage was to improve the efficiency of school office activities. It was used to store student and personnel data. The most concern was being focused on data entry and collation, rather than upon data transfer or analysis. The value of management information was recognized during its integration stages. Overall review of literature highlighted positive impact of MIS on school administration and management including better accessibility to information, more efficient administration, higher utilization of school resources, reduction in workload, better time management, and improvement in the quality of reports. A number of inhibitors to MIS use are evident in the literature; foremost am ong these are lack of time, lack of confidence or skills, lack of training, lack of senior management s upport, and lack of technical support. MIS can provide administrators and teachers with the information required for inform ed planning, policy-making, and evaluati on. MIS have changed school management in the areas of leadership, decision making, workload, human resource management, communication, responsibility, and planning. These systems can assist the school manager in dete rmining the aims of the school, formulating strategic plans, distributing resources, and evaluating staff performance as well as organizational success. Keywords : Management information systems, MIS, school administration, school management. Corresponding Author: Madiha Shah Tel: 39883893

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا