دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله درزمینه ی منابع دانش و حسابداری مدیریت

مقدمه
این فصل معنای سازمان حسابداری مدیریت دانش بنیان را بررسی می کند. از آنجا که بسیاری از سازمانها در سراسر جهان از دوران صنعتی به دانش (جدید) اقتصاد سازمانی مهاجرت می کنند ، سیستمهای موجود حسابداری مدیریت در حال بررسی هستند. سوال اصلی این است که آیا می توانیم به استفاده از سیستم های حسابداری مدیریت در سازمانهای دانش بنیان موجود ادامه دهیم؟ برای پاسخ به این سوال ، شما باید دانش ، چگونگی معرفی خود در تجارت و همچنین تفاوت دانش سازمان با سازمان (سنتی) را درک کنید. به طور کلی ، فرض بر این است که دانش می تواند به عنوان یک منبع رقابتی سازمان در نظر گرفته شود ، بنابراین حساب ها به منابع مالی و انسانی بستگی دارند. بخش اول این فصل انواع دانش را کاوش می کند ، سوالاتی را می پرسد (دانش چیست) و دانش را به عنوان منبع و فرایند مورد بحث قرار می دهد. این بحث ها به ما این امکان را می دهد که دانش را به عنوان یک مرجع و در عین حال یک فعالیت فعالیتی که به آن اختصاص داده شده ، ببینیم. با توجه به خصوصیات اقتصادی دانش به عنوان یک منبع سازمانی ، رابطه با مفهوم و مدل سیستم حسابداری مدیریت در بخش قبلی ایجاد شده است. هنگامی که ما برای اولین بار دانش را به عنوان یک منبع و چگونگی توسعه دانش در یک سازمان دانش بنیان درک می کنیم ، برای اولین بار بر سیستم حسابداری تأثیر خواهیم گذاشت. ویژگی های مختلف اقتصادی دانش به عنوان یک منبع سازمانی از نظر کارآیی مقیاس در حال گسترش ، کمبود ، اثرات جانبی ، حقوق مالکیت ناقص و عدم اطمینان بالای توسعه مورد بحث قرار گرفته است. از طریق مجموعه ای از سرنخ ها در مورد چگونگی مدیریت مفاهیم و مدیریت اطلاعات ، می توان نتیجه گرفت که ابزارهای موجود همچنان مفید هستند و می توانند یک سازمان دانش بنیان ایجاد کنند.

Knowledge resources and management accounting

Introduction

This chapter explores the management accounting implications of the knowledge-based
organisation. With many organisations around the world wishing to migrate from an indus­trial era to a knowledge (‘new’) economy form of organisation, existing management accounting systems are under scrutiny. The main question is whether we can continue to feuse our existing management accounting systems in knowledge-based organisations. |;i Answering this question requires an understanding of what knowledge is, how it manifests t;;itself in business activities, and the extent to which knowledge-based organisations actually differ from ‘traditional’ organisations. It is generally assumed that knowledge can be treat­ ed as a competitive resource for the organisation and, thus, accounted for in a comparable fashion to financial or human resources. The first sections of this chapter examine the varieties of knowledge, asking the ques­tion ‘what is knowledge?’ and discussing knowledge as a resource and as a flow. This dis­cussion leads us to consider knowledge as a possession to be accounted for, and also to consider knowledge as a practice with activities that have to be accounted for. The con­nection with existing concepts and models of management accounting systems is made in the last section, with special reference to the economic characteristics of knowledge as an organisational resource. We approach the consequences and implications for management accounting by first trying to understand knowledge as a resource and how it develops with­in the knowledge-based organisation. The various economic characteristics of knowledge as an organisational resource are discussed in terms of their increasing returns to scale, non-scarcity, externalities, incomplete property rights and high development uncertainties. We end with a series of clues about how management accounting concepts and information can support the knowledge-based organisation, concluding that existing tools continue to be useful

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا