دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله درباره ی مفهوم ارزش در رفتار و ارتباط آن با بازاریابی اجتماعی

این مطالعه با بررسی مفهوم ارزش در رفتار (ارزش مصرف کننده از نظر عملکرد رفتاری) ، نحوه تأثیر آن بر رفتار مصرف کننده و مفاهیم مربوط به بازاریابی اجتماعی را شناسایی می کند. . ارزش رفتار در زمینه بهره وری انرژی ، که یک زمینه مهم برای بازاریابی اجتماعی است ، مورد مطالعه قرار گرفته است.

به منظور درک ارزش رفتار بهره وری انرژی ، یک نمونه تصادفی از 1444 کاربر مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل کلاس چهار فصل را بر اساس ارزش ارزیابی شده از رفتار بازده انرژی مشتریان شناسایی کرد. پیش بینی های جمعیتی و روانشناختی این کلاسهای نهفته نشان داده شده است ، و از ANOVA و رگرسیون لجستیک چند جمله ای برای شناسایی رابطه بین بخشهای ارزش کلاس پنهان و نتایج رفتاری استفاده می شود. چندین مفاهیم و پیشنهادات برای مفاهیم نظریه بازاریابی و تحقیقات آینده نیز در حال بررسی است.

بازاریابی اجتماعی از مفاهیم و ابزارهای بازاریابی برای ارتقا مفاهیم حرفه ای استفاده می کند. محققانی که در زمینه مدیریت محیط زیست فعالیت می کنند از بازاریابی اجتماعی برای ارتقا رفتارهای مسئولیت پذیر اجتماعی مانند بهره وری انرژی استفاده می کنند. استفاده مناسب از انرژی داخلی و افزایش بهره وری انرژی از موضوعات مهمی است که در بحث فعلی در مورد تغییر اقلیم ، امنیت انرژی ، افزایش قیمت انرژی و فقر سوخت مورد بحث قرار گرفته است. با این حال ، محققان انرژی انتقادی نسبت به بازاریابی اجتماعی و سایر رویکردهای تغییرات اجتماعی دارند که رویکردهای نظارتی را تحت تأثیر قرار می دهند.

نگرانی های آنها بر اساس شواهد تحقیقاتی است و این تفاوت رفتاری نشان دهنده یک رابطه سازگار است که در آن نگرش مثبت نسبت به مسئولیت محیطی مانند بهره وری انرژی ، رفتار عملی را پیش بینی می کند. در پاسخ به این انتقادها ، محققان بازاریابی اجتماعی بر عوامل دیگری که موجب افزایش صرفه جویی در انرژی می شود ، مانند قیمت های پذیرش مصرف کننده و شرایط اجتماعی و فرهنگی که مصرف انرژی را شکل می دهند ، متمرکز شده اند. این مقاله بررسی می کند که چگونه می توان رویکرد جدیدی به ارزش مصرف کننده ، درک ارزش رفتار ، به اصول دانش افزود.

Abstract

This paper empirically tests the concept of value-in-behavior (consumer perceived value towards the performance of behaviors), considers how it influences consumer behavioral outcomes, and identifies implications for social marketing. Value-in-behavior was tested in the context of energy efficiency, an important area for prosocial marketing. A survey of a random sample of 1444 consumers measured value perceptions towards the performance of energy efficient behaviors. Latent class analysis identified four segments based on consumers’ perceived value of energy efficiency behaviors. The demographic and psychographic predictors of these latent classes are shown, and ANOVA and multinomial logistic regression are used to identify the relationships between the latent class value segments and behavioral outcomes. Implications for marketing theory and practice and suggestions for future research are discussed.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا