دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله با عنوان رفتار علیت و اثرگذاری کارآفرینان اتیوپیایی

چکیده

هدف این مقاله بررسی مفهوم رفتار علی و تأثیر کارآفرینان اتیوپیایی بر عملکرد نهایی شرکتهای نوپا است. این مقاله با آزمایش یکی از مقیاسهای قابل استفاده در آفریقا ، دامنه نظریه تأثیر را به زمینه های رفتار کارآفرینی و عملکرد شرکت گسترش می دهد ، در نتیجه دانش و بینش جدیدی را برای پیشرفت نظریه نفوذ ارائه می دهد. و تأثیر موثر اقدامات مالی و غیرمالی را نشان داد. علیت با رشد اشتغال رابطه مثبت دارد ، در حالی که علیت تأثیر با اندازه گیری عملکرد مالی رابطه مثبت دارد ، اگرچه اندازه علیت بر فروش ، سود و دارایی تأثیرات مختلفی دارد. در این مقاله می توان نتیجه گرفت که علیت و تأثیر تأثیرات متغیری بر کارایی یک شرکت دارد. به عبارت دیگر ، برخلاف سایر یافته های تحقیقاتی در زمینه غربی ، هیچ پشتیبانی تجربی قوی برای این ادعا وجود ندارد که نتایج مانند عملکرد شرکت در زمینه اتیوپی بهتر از علیت است. این مقاله مجموعه داده های جدیدی را برای نوشتن کارآفرینان ارائه می دهد و یافته های آن ممکن است فاقد جهانی بودن باشد. این نه تنها یک صنعت خاص (گردشگری) است ، بلکه در کشورهای آفریقایی (اتیوپی) نیز وجود دارد. این مقاله با وجود محدودیت های خود ، دانش و بینش جدیدی را برای تحقیق تجربی در مورد تأثیر رفتار کارآفرینی از جمله علیت و اثربخشی در زمینه رفتار کارآفرینی ارائه می دهد. عملکرد شرکت ایجاد کنید. قبل از جمع بندی تأثیر رفتار علی و تأثیر کارآفرینان آفریقایی بر عملکرد شرکت ، تحقیقات آینده باید بر سایر بخشهای اقتصادی و کشورهای مختلف آفریقا متمرکز باشد.

Causation and effectuationbehaviour of Ethiopian entrepreneurs

Abstract
Purpose – The purpose of this paper is to investigate the implications of causation and effectuation behaviour of
Ethiopian entrepreneurs on the eventual performance of their newly established small firms. It adds new knowledge
and insights to advance the theory of effectuation by extending its scope into the domain of entrepreneurial
behaviour and firm performance and by testing one of the operationalized scales in an African context.Findings – The findings reveal a varied effect of causation and effectuation on financial and non-financial
measures. Causation is positively related to an increase in employment size, whereas the overall effect of
effectuation is positively related to financial performance measures, although its dimensions vary in their
effects on sales, profit and assets increase. The paper concludes that causation and effectuation have varied
implications on firm performance. In other words, unlike the findings of other research in Western contexts, a
strong empirical support is not found to claim that effectuation is superior to causation in outcomes such as
firm performance in Ethiopian context.
Research limitations/implications – While this paper provides a new data set for entrepreneurship
literature, its findings may lack generalisability. Not only it is industry specific (tourism sector),
but also it is conducted in a single African country (Ethiopia). Despite its limitations, the paper adds new
knowledge and insights for empirical studies in entrepreneurship field on the effects of entrepreneurs’
behaviour, such as causation and effectuation; on firm performance. Future research should focus on other
economic sectors and in different African countries before making generalisations about the effect of
causation and effectuation behaviour of African entrepreneurs on firm performance.
Practical implications – The findings of this paper can be used in other hospitality and tourism sectors
like hotels and souvenir shops since tour operating business includes a broad range of service activities
such as sightseeing, accommodation, transportation, recreational activities and shopping. Besides, these
results have practical implications to prepare and provide business and management training tools to
enhance entrepreneurial and managerial skills of owners of small tourism firms in Ethiopia. The findings
of the study can also be applied in other African countries with similar culture and business environments
to promote tourism development and success in Africa

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا