دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله با عنوان “رابطه بین 4 سبک فرزندپروری (قاطع، آسان­گیر، سخت­گیر و غافل)و خلاقیت در نوجوانان“

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین سبکهای فرزندپروری و خلاقیت نوجوانان دختر اسلامی است. برای این منظور ، تعداد کل مدارس منطقه ایلام شامل یک نمونه خوشه ای از یک مدرسه شامل 26 دبیرستان دخترانه در کلاس اول ، دوم و سوم 26 مدرسه عالی دخترانه در یک مدرسه است که 100 مدرسه این دانشجویان ایلامی بودند که از آزمون خلاقیت تورانس به عنوان نمونه ای از آزمون تمرین والدین شفر استفاده کردند. از نرم افزار آماری برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده برای تهیه جدول فرکانس و استفاده از آمار توصیفی برای محاسبه درصد متوسط ​​استفاده کنید. سبک فرزندپروری خانواده بر بالاترین خلاقیت کودک تأثیر می گذارد.

The relationship between the four parenting styles (Authoritative, Permissive, Authoritarian, negligent) creativity in teens

Abstract

The aim of this study was to investigate the relationship between parenting styles and creativity among female adolescents, Ham city. Therefore, the total number of schools in Ham area that includes 26 high school female students in grade four thousand people, the first, second and third of high school, cluster sampling a school of 100 students of Ham were selected as examples of parenting practice tests Schiffer Torrance creativity test was performed. The obtained data were analyzed using spss statistical software, to provide frequency tables, calculate the percentage of the mean, using descriptive statistics will. The results showed that the four parenting styles (Authoritative, Permissive, Authoritarian, negligent) has a significant positive relationship with creativity and Families parenting practice with the highest level of creativity in their children was overwhelming

Keywords: parenting styles, creativity, girls

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا