دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله با عنوان حسابداری، مهندسی مدیریت و مدیریت رشد شرکت: “کلارک چمپن”، 1914-1864

بررسی اجمالی:

این مطالعه به بررسی رابطه بین حسابداری و مهندسی مدیریت در تصمیم گیری استراتژیک و کنترل مدیریت با تمرکز بر مدیریت رشد در کلارک چمپان ، 1864-1914 می پردازد. این مطالعه نشان می دهد که تصمیمات استراتژیک برای سرمایه گذاری در فن آوری های جدید بر اساس اصول مهندسی شرکت ، دانش بازار و اطلاعات حاصل از شبکه های گسترده تجاری شرکت بوده است. تصمیماتی که شکافی در مدیریت استراتژیک موجود ایجاد می کردند ، براساس اطلاعات مدیریت و اطلاعات مربوط به محصول و همچنین دانش بازار بود. مدیریت و کنترل هزینه از فاکتورهای مهمی بودند که اهمیت سازماندهی مجدد شرکت را برجسته می کردند. کنترل مدیریت بر اساس مدیریت (شخصی) مورد آزمایش قرار گرفت و در ارتباط با استفاده از مسیر و بستر گزارشگری مدیریت بدست آمد.

این مطالعه دو سهم اصلی را در دانش ما از توسعه حسابداری مدیریت بررسی می کند. اول ، این نشان می دهد که سیستم حسابداری مدیریت کلارک شامپاین به طور فزاینده ای نیاز به تعدیل نیازهای رشد شرکت دارد. این مطالعه هیچ نشانه ای از نوسانات دوره ای تقاضا را که تأثیر قابل توجهی در توسعه سیستم حسابداری مدیریت دارد ، نشان نمی دهد. دوم ، این مطالعه نشان می دهد که هیچ تضادی بین گروه های حرفه ای مهندسان و حسابداران بر سر مالکیت سیستم حسابداری مدیریت وجود ندارد ، که ریشه در مسئله حسابداری دارد. با توجه به این نکته ، مهم تلقی می شد که هم مهندسی و هم حسابداری در سطح بسیار بالایی در شرکت ارائه می شدند.

Management accounting, engineering and the management of company growth: Clarke Chapman, 1864–1914

a b s t r a c t

This research examines the relationship between management accounting and engineering in the processes of strategic decision-making and managerial control underlying the management of growth in Clarke Chapman, 1864 – 1914. The research finds that strategic decisions to invest in new technologies were grounded in the engineering ethos of the firm, market awareness and information derived from the firm’s extensive business networks. Decisions regarding the (dis)continuance of existing strategic directions were based on management accounting information and product and market awareness. The management and control of costs were important factors underlying significant re-organisations of the firm. Managerial control was exercised on a direct, personal basis and was undertaken in conjunction with the use of routine and ad hoc management accounting reports.

The current research makes two major contributions to our knowledge of the development of management accounting. First, it finds that Clarke Chapman’s management accounting system evolved incrementally to match the growth requirements of the firm. The research finds no evidence of periodic fluctuations in demand having a significant impact on the development of the management accounting system. Second, the current research in- dicates that there is no evidence of conflict between professional groupings of engineers and accountants over the ownership of the management accounting system which was rooted in the accounting function. In this respect, it is considered significant that engi- neering and accounting were both represented at very senior levels in the firm

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا