دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله با عنوان برنامه ای غیر خطی برای پیدا کردن مکان تقریبی انبار دوم

خلاصه

یک مدل ریاضی برای تخمین محل انبار ثانویه در یک مطالعه موردی در بانکوک انجام شد. برنامه غیر خطی بر اساس تکنیک Charge Distance تهیه شده است. عملکرد هدف به حداقل رساندن مجموع فواصل خطوط مستقیم از مخزن اول تا مخزن دوم تا تأمین کنندگان و مشتریان بوده است. فاصله خط مستقیم با استفاده از اصل سه گانه فیثاغورس تعیین شد و با استفاده از تعداد محموله ها و نرخ هزینه حمل و نقل محاسبه شد. سپس این مدل با Microsoft Excel Solver به پلت فرم Premium Solver ارتقا یافت. راه حل های شروع به طور تصادفی در یک محدوده خاص قرار گرفتند تا راه حل های بهینه محلی مختلف بدست آورند. سرانجام ، بهترین نمونه انتخاب شد زیرا محل تقریبی انبار دوم بود. حساسیت ها مطابق خواسته مشتری انجام شده و تعدادی توصیه مفید ارائه شده است.

A non-linear program to find an approximate location of a second warehouse: A case study

a b s t r a c t

A mathematical model was developed to estimate the location of a second warehouse for a case study in Bangkok. A non-linear program was developed based on the Load Distance Technique. The objective function was to minimize the sum of weighted straight-line distances from the first or second  warehouse to either  vendors  or customers.  The straight-line distance was determined using the principle of Pythagorean triples and was weighted by the shipment frequency and the shipment cost rate. The model was then solved using the Microsoft Excel Solver upgraded to the Premium Solver Platform. The starting solutions were randomly set within a specified range to obtain different local optimal solutions. The best one was finally selected to be the approximate location of the second warehouse. Sensitivity to customer demands was conducted and some useful recommendations are provided

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا