دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله با عنوان بررسی عوامل موثر در مدیریت زنجیره تامین پایدار

خلاصه:

از طریق تحقیق در مورد مدیریت زنجیره تامین سبز و مسئولیت اجتماعی ، این تحقیق ساختار سلسله مراتبی مدیریت زنجیره تأمین را ارائه می دهد و طیف گسترده ای از استانداردهای اندازه گیری را برای انعکاس شیوه های مدیریت خاص مدیریت پایدار زنجیره تأمین فرموله می کند. . در این مطالعه ، مدیریت پایدار زنجیره تأمین به عنوان سومین عامل سازنده ، که در سه عامل ثانویه ، یعنی مدیریت سبز زنجیره تأمین خارجی ، مدیریت زنجیره تامین داخلی سبز و مسئولیت اجتماعی شرکت تجسم یافته است ، اجرا می شود. این مطالعه از روش توسعه چند مرحله ای برای شناسایی 31 مقیاس اندازه گیری و عامل سوم توصیه استفاده می کند. نتایج نشان می دهد که مدیریت پایدار زنجیره تامین از این نظر متنوع است که آینده پژوهان باید جنبه های زیست محیطی و اجتماعی را همزمان در نظر بگیرند. یک استاندارد اندازه گیری موثر برای دستیابی به توسعه پایدار در زنجیره تامین باید “لیست کار” برای تصمیمات خاص را فراهم کند.

Sustainable supply chain management: Confirmation of a higher-order model

ABSTRACT

Drawing from the research of green supply chain management and corporate social responsibility, this research proposes a hierarchical structure of sustainable supply chain management and develops a multi-item measurement scale to reflect the specific management practices of sustainable supply chain management. In this research, sustainable supply chain management is operationalised as a third-order factor reflected by three second-order factors, namely external green supply chain management, inter­nal green supply chain management and corporate social responsibility. Utilising a rigorous, multi-step scale development method and data from 293 Chinese manufacturers, this research validates a 31-item measurement scale and approves the proposed third-order structure. The results confirm the multidi-mensionality of sustainable supply chain management, which suggests that it is necessary for the future researches to consider both environmental and social aspects. The valid measurement scales provide managers with a “to do list” to make the specific business decisions to achieve sustainable development in the supply chain

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا