دسته‌بندی نشده

مدیریت طرف تقاضا با استفاده از پروفیلفرمان (دانلود مقاله)

چکیده:

مدیریت طرف تقاضا (DSM) یک برنامه مدیریتی مربوط به برنامه ریزی ، اجرا و کنترل کلیه فعالیتهای اجرایی است که تأثیرات مثبتی در مصرف برق و اصلاح الگوی مصرف دارد و از قیمتهای انرژی به عنوان سیگنالی برای راهنمایی استفاده می کند. مصرف انرژی. این مقاله نشان می دهد که چنین سیگنال های راهنمایی می توانند مشکلاتی مانند کیفیت و افت را ایجاد کنند. در این مقاله پیشنهاد می شود از مدیریت طرف تقاضا به عنوان گزینه دیگری (به عنوان مثال در سطوح ثابت) استفاده شود. بازیگران قدرت به عنوان سیگنال های فرمان عمل می کنند و الگوریتمی کارآمد برای برنامه نویسی ارائه می دهند که می تواند پروفایل های قدرت مورد نظر را ردیابی کند. این سند پیچیدگی قیمت و مشخصات فرمان را بررسی می کند و الگوریتمی برای ارزیابی آن ارائه می دهد. به منظور دستیابی به بهترین قیمت ممکن برای 121 خانه ، هر یک از این خانه ها دستگاه الکتریکی را بررسی می کنند که می تواند مصرف انرژی را در هنگام کنترل و ثبت تغییرات نشان دهد. در مقایسه با سایر روشهای ارزیابی شده ، این الگوریتم یک پروفایل بسیار پراکنده با ولتاژ بین 220 و 235 ولت در هر گره را حفظ می کند. این کاهش ضرر توزیع 57٪ را نسبت به زمانی که هیچ کنترلی اعمال نشده و 48٪ را نسبت به قیمتهای یکنواخت کاهش می دهد.

Demand Side Management using Profile Steering

Abstract—Many Demand Side Management (DSM) ap­proaches use energy prices as steering signals. This paper shows that such steering signals may result in power quality problems and high losses. As an alternative, this paper proposes to use desired (e.g., flat) power profiles as steering signals and presents an efficient scheduling algorithm that can follow desired power profiles. This paper investigates the complexity of price and profile steering, and presents an algorithm for profile steering. The evaluation of this algorithm studies the results of a best possible uniform pricing and profile steering for a case of 121 houses, each with an electrical vehicle of which the power consumption can be controlled and shifted in time. In contrast to the other evaluated approaches, our profile steering algorithm results in a much flatter profile and keeps the voltage between 220 V and 235 V at each node. It reduces distribution losses by 57 % compared to no control, and by 48 % compared to uniform pricing.

Index Terms—Power quality, scheduling, smart grids.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا