دسته‌بندی نشده

سازمانیِ مدیران پروژۀ ساخت و ساز در کشورهای عضو شورای همکاریِ خلیج فارس (دانلود مقاله فرهنگ)

خلاصه
هدف – یکی از پیامدهای جهانی شدن ، گسترش تکامل بین تعاملات متخصصان در سازمان ها از زمینه های مختلف فرهنگی است. این قطعاً در مورد مدیران پروژه های ساختمانی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس صادق است ، که هدف آنها ایجاد فرهنگ سازمانی متمایز و بیان نوع فرهنگ درک شده است.
طراحی / روش / رویکرد: داده ها از طریق پرسشنامه بر اساس پرسشنامه 96 مدیر پروژه ساخت و ساز در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با استفاده از ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی و آمار تجربی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها – ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی ابزاری مفید برای تعیین فرهنگ حرفه ای بود و با تأیید شواهد به دست آمده تاکنون ، یافته ها نشان می دهد که هم گروه و هم فرهنگ سلسله مراتبی فرهنگ غالب در بین مدیران پروژه ساخت و ساز در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مورد سوال است.
پیامدهای عملی: شناخت انواع فرهنگ غالب اعتماد متخصصان را برای توسعه مدیریت موثر تنوع فرهنگی در ارتباط با تعاملات حرفه ای مدیران پروژه های ساختمانی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس افزایش می دهد.
اصالت / ارزش: یافته ها به اثبات ساختاری کمک می کند که دانش مدیران پروژه در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ترکیبی از فرهنگ گروهی و سلسله مراتب است.

Organisational culture of construction project managers in the GCC countries

Abstract

Purpose – One of the consequences of globalisation is the proliferation of interactions between professionals of organisations from different cultural backgrounds. This is certainly true for construction project managers working in the Gulf Cooperation Council (GCC) countries, and the aim here is to provide foundation evidence regarding first, the existence of a distinct organisational culture and, second, the perceived culture type.Design/methodology/approach – Data collected through questionnaire-based interviews with 96 construction project managers in the GCC countries was analysed by applying the Organisational Culture Assessment Instrument (OCAI, Cameron and Quinn, 2006) and empirical statistics.Findings – The OCAI was found to be a useful tool to determine a profession’s culture,  and, confirming what has so far been anecdotal evidence, the findings indicate that both the group and hierarchy cultures are dominant culture types among construction project managers  in  the  GCC countries.Practical implications – The confirmation of the dominant culture types gives increased confidence to practitioners to develop effective cultural diversity management regarding professional interactions with construction project managers in the GCC countries.Originality/value – The findings contribute to the body of knowledge by proving that construction project managers in the GCC countries perceive a dominant blend of group and hierarchy cultures.Keywords Organisational culture, OCAI, Project management, Gulf Cooperation Council, Persian Gulf States

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا