دسته‌بندی نشده

بررسی تاثیر نرم افزار اجتماعی بر مدیریت فرآیند تجاری W.Triaa.L.Gzara.H.verjus (دانلود مقاله)

چکیده : امروزه نرم افزار اجتماعی SS در دسترس همه ما قرار دارد. به دلیل موفقیت های فراوان در دانشگاه و صنعت ، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. همزمان با شکل گیری جنبش نرم افزار اجتماعی ، روش جدیدی برای ساختن محیط نیز بهبود یافت. البته ، خدمات زیادی ایجاد شده است تا مردم را از طریق روش های جدید در اطراف موضوع متصل کند. PM نمونه ای از این سرویس است. SPM شیوه های مدیریت فرآیند تجارت را با نرم افزار شبکه های اجتماعی و اصول نرم افزار اجتماعی ادغام می کند. بهبود عملکرد تجاری و بهبود فرآیند به دلیل این ادغام است. تاکنون مزایای برنامه های اجتماعی با مدیریت فرایندهای تجاری کمتر سازگار بوده و برخی از آنها تا حد زیادی نادیده گرفته شده اند. بنابراین ، هدف اول این مقاله از یک سو استاندارد سازی و ارائه توضیح مختصری از مدیریت فرآیند تجارت اجتماعی است و از سوی دیگر بررسی اصول نرم افزار اجتماعی ، اثبات موفقیت آن بر اساس چهار اصل اساسی که در تحقیق مشخص شده است. هدف دوم این مقاله ، تجزیه و تحلیل و بررسی مقایسه ای روشهای رایج مدیریت فرآیندهای تجارت اجتماعی است که براساس معیارهای طبقه بندی ما به منظور شناسایی نواقص انجام می شود. سپس پیشنهاداتی در مورد چگونگی ادغام نرم افزار اجتماعی با مدیریت فرآیند تجارت ارائه می دهیم.

Exploring the influence of Social software on Business Process Management

Abstract: Social software (SS) is all around us now. It has received much attention in the academia and industry due to many success stories. When the social software movement emerged, along with it came a new way of building context. Sure, there were plenty of services built to connect people in new ways around topics, social BPM (SBPM) is one example. SBPM fuses business process management (BPM) practices with social networking applications and SS principles. Enhancing the enterprise performance and process’s improvement was behind this fusion. Yet, the benefits of SS were less integrated into the BPM and some of them continue to be largely excluded. So the first aim of this paper is to tighten and give an overview about SBPM roots and principles from one side. And from the other side, to investigate the principles of SS which proved that the success of SS is based on four important principles identified in research. The second aim of this paper is to analyze and make a comparative study of current SBPM approaches according to our classification criteria in order to identify the gaps. Then we will suggest ideas on how to improve the integration of social software and BPM

کد:11047

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا