توضیحات پروژه

طراحی و صفحه بندی کتابچه مطبوعات استان خراسان جنوبی

سفارش دهنده : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی