توضیحات پروژه

طراحی بروشور اثر موسیقی بر ذهن کودکان

سفارش دهنده : موسسه فرهنگی و هنری هنرکده ماهور