دانلود نمونه اول طرح بازاریابی(مارکتینگ پلن) Marketing plan فارسی

169561

دانلود نمونه اول طرح بازاریابی(مارکتینگ پلن) Marketing plan فارسی

تعداد صفحات:۳۶

نوع فایل:Word

قیمت:۱۰۰۰۰تومان

شامل:

مقدمه

معرفی                                                                      

خلاصه مدیریتی

 اهداف کلان شرکت

تجزیه و تحلیل وضعیت

بخش بندی بازار

نمودار چرخه عمر بازار

تخمین سهم بازار و فروش

ارزیابی آینده بازار

  مشتریان

 روشهای ارتباط با مشتری

   کانال های توزیع

قوانین موثر بر این بازار

رقباء

  ترسیم ماتریس :BCG

 SWTO

الگوبرداری خارجی

 اهداف بازاریابی

ماتریس استراتژی محصول-بازار

   استراتژیهای بازاریابی

جمع بندی برنامه های عملیاتی

  فرم برنامه عملیاتی

بودجه و پیش بینی اثرات طرح بازاریابی

  برنامه های مالی

  ضمائم

نوشته دانلود نمونه اول طرح بازاریابی(مارکتینگ پلن) Marketing plan فارسی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.