تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه های spss و Amos

تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه های spss و Amos   در کم ترین زمان

ویژه دانشجویان کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا

 

برای اطلاعات بیشتر و اطلاع از هزینه خدمات با شماره زیر تماس بگیرید :

 

۰۹۳۷۰۱۴۸۶۳۴

 

 

 

تجزیه و تحلیل داده ها spss

تجزیه و تحلیل داده ها spss

تجزیه و تحلیل داده ها spss

تجزیه و تحلیل داده ها spss

نوشته تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه های spss و Amos اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پروژه مدل سازی هیدرودینامیک راکتورهای هوادهی شده ۶۳ صفحه

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

 

۱۰۰۰۰ تومان – خرید


چکیده :
این پروژه سعی دارد مدلینگ و شبیه سازی هیدرودینامیک سنتز حلقه ی آمونیاک در یک راکتور هوادهی شده را ارائه دهد. در این میان راکتورهایی همچون ، راکتور گرمایی و راکتورهایی با بستر کاتالیست نیز مورد استفاده قرار گرفته شده اند تا روند مدلسازی ساده تر و آسانتر باشد. اگر چه مدل بدست آمده با درست کار‌کردن راکتور بدون هیج نقصی و تحت بهترین شرایط قادر هستند، هر مدلی در استفاده‌اش در رابطه با عدم وابستگی معادله سرعت در ساخت کاتالیست محدود شود.

مدلینگ و شبیه‌سازی هیدرودینامیک سنتز حلقه آمونیاک در یک راکتور هوادهی شده
این مقاله طرح‌ریزی و شبیه‌سازی هیدرودینامیک حلقه سنتز یک آمونیاک تحت عمل را در یک راکتور هوادهی شده توصیف می‌کند. برای واحدهای فرایند‌های مختلف مدل‌ها اصولهای اساسی استفاده کردن را فرمول‌بندی می‌کند و پارامتر‌های ناشناخته از طریق اتصال تولیدات آنها با اطلاعات طرح تعیین می‌شوند. و سپس مدل‌های مربوط بهم برای سنتز اجزای حلقه تحت شرایط گوناگون استفاده می‌شوند. اثرات نسبت در recycle، فشار حلقه، سرعت جریان گاز recycle ، و غلظت ماده بی اثر در سرعت تولید آمونیاک در راکتور هوادهی شده ، تغییر کم هیدرژن و سود ناخالص مطالعه می‌شود. در بین آنها، نسبت برای منقطع شدن هیدرژن استفاده می‌‌شود. و ارزش مقدار مطلوبش در حدود ۲٫۵ قرار می‌گیرد که بعدا از طریق اجرای طرح و نتایج شبیه سازی تایید می‌شود. در این ارزش، هر کسی می‌تواند به آسانی مقدار مطلوب پارامتر‌های دیگر برای اطلاعات طرح جمع‌آوری کند.

مقــــــدمــــه
آمونیاک در بین مواد شیمیایی تولیدی در جهان در گنجایش بالا در رابطه با مصرف وسیعش در کارخانه تولیدی مهم است. یک فرایند برجسته تولید آمونیاک شامل:
a : تولید از سنتز گاز
b : تراکم گاز با فشار بالا
C : سنتز حلقه که تغییرش با آمونیاک رخ می‌دهد، در راکتور هوادهی شده می‌باشد. اگر چه دو بخش اولیه اهمیت خودشان را دارند،بخشی از سنتز حلقه است که در راه‌کرد کنترلی طرح مقطوع است.
از این رو،کار امروزی بر روی طرح‌ریزی و شبیه‌سازی سنتز حلقه آمونیاک در تمرکز عمل قرار دارد که ذخیره نفت را بعنوان منبع هیدرژن استفاده می‌کند. شکل ۱ ، یک نمودار ساده سنتز حلقه تحت بررسی را راکتور هوادهی شده نشان می‌دهد که تحت فشار ۵۰۰*۱۰ paـ۳۰۰ *۱۰ عمل می‌کند.
گاز تولیدی از تغییر دهنده با ۴۵۳ K از میان دیگ بخار گرمای زیاد می‌گذرد جاییکه با ۴۱۳ K سرد می‌شود. این جریان از میان متراکم کننده می‌گذرد و بعدا در دمای زیر نقطه شبنم‌اش سرد می‌شود. پس ترکیب گاز و مایع از متراکم کننده وارد دفع‌کننده می‌شود که در آنجا با گاز فشرده تازه ترکیب می‌شود و آمونیاک مایع از گاز جدا می‌شود. این گاز مجددا می‌چرخد و به تغییر‌دهنده ی راکتور هوادهی شده می‌رسد. خوراک جدید در حدود K 308 است. و شامل هیدرژن و نیترژن با ویژگیهای استوکیومتری برای جمع شدن با مقادیر کم آرگون و متان می‌باشد. آمونیاک مایع جدا‌شده در ظرف دفع‌کننده در یک ظرف و ستون کاهش یافته در حرارت جریان می‌یابد که در آنجا فشار بطور رضایتبخش برای دفع گازهای قابل حل کاهش می‌یابد. تولید ظرف کاهش یافته از حرارت و شدت ۹۹% آمونیاک در راکتور هوادهی شده ، مایع خالص است.
بخارهای خالص گوناگون مشخص شده در شکل ۱ برای نگهداری ماده‌های بی‌اثر در سیستم برای حداقل سطح، البته به قیمت آزادی بخش هیدرژن، لازم هستند.
امروزه در مطالعه مدل‌های هیدرودینامیکی و ریاضیاتی واحد‌های تکی در سنتز حلقه در یک راکتور هوادهی شده بر اساس اصول‌های فیزیکی و شیمیایی متعلق به پدیده رخ داده در هر کدام از آنها پیشرفت می‌کند. پارامتر‌های مدل ناشناخته از طریق اتصال تولیدات مدل اطلاعات طرح ثابت جمع شده در طول زمان ایجاد می‌شوند. مراقبت برای ایجاد چنین پارامتر‌هایی که از نظر فیزیکی در همه جنبه‌ها ثابت هستند، اجرا می‌شود. مدل‌های پیشرفته‌ای برای واحد‌های مختلف در داخل بهم متصل هستند و برای تحریک کنش، تحت شرایط مختلف در داخل استفاده می‌شود و با توجه به سرعت تولید آمونیاک آن را به حد مطلوبی می‌رساند. واضح خواهد شد که نظریه منطبق در این مطالعه بر اساس نوشتن برنامه‌های کامپیوتری واحدهای حلقه‌های تکی که به نسبت هر بسته‌بندی تعدیل کننده همانطور که توسط ( فلور واتهید ۱۹۷۳ و مونارد ۱۹۷۵ ) مرور شد، می‌باشد. آن روش برای پیوستن به جزییات خیلی بیشتر با هدف مهیا کردن دید بهتر در فرایند ممکن می‌باشد.(۲)

تاریخچه
از هنگامی که اولین تولید تجاری در سال ۱۹۲۵ شروع شد،تغیرات بزرگی در طراحی راکتور‌های سنتز آمونیاک رخ داد. بیشتر این تغییرات بر اساس اطلاعات اقتصادی به نسبت پیش، درون فرایند‌های فیزیکی و شیمیایی اتفاق افتاده در راکتورها می‌باشند.لذا، استفاده از کامپیو‌ترها در طراحی،بهینه‌سازی و کنترل آن را برای داشتن یک توصیف ریاضی طرز عمل لازم و ضروری می‌سازد.برای اهداف طرح، بهینه سازی و کنترل مدل‌های شبیه‌سازی برای تبدیل کردن سنتز آمونیاک در انواع مختلف پیشرفت کرده‌اند. (۳)
اطلاعات طرح
اطلاعات طرح در دو دوره مختلف طی مدت زمان معین تقریبا دو سال برای روزهای متوالی در هر دوره و در فاصله‌های معین در سه تغییر عمل در هر روز جمع می‌شوند. در سیستم فشار بالا، هیچ کدام از اندازه‌گیر‌یهای جریان در طرح مهیا نمی‌شوند. بجز آنهایی که سرعت تولید آمونیاک را اندازه‌گیری می‌کند.

 

فهرست مطالب

چکیده :
مدلینگ و شبیه‌سازی هیدرودینامیک سنتز حلقه آمونیاک در یک راکتور هوادهی شده
مقــــــدمــــه
تاریخچه
اطلاعات طرح
تبدیل کننده
VLE
متراکم کننده :
ضریب های انتقال دهنده گرما :
سرعت جریان توده :
خصوصیات فیزیکی
دفع کننده
استوانه و ستون کاهش حرارت و شدت
شبیه‌سازی هیدرینامیکی حلقه :
نتیجه‌گیری
مدل سازی راکتورهای سنتز آمونیاک در راکتور هوادهی شده
آنالیز‌های  سرعت
موازنه واکنش:
توصیف مدلسازی ریاضی
کاتالیست بستر عایق گرمایی
کاتالیست بستربدون عایق گرمایی
برنامه‌ریزی و محاسبه
نتایج و بحث
راکتور‌های با بستر‌های کاتالیست عایق ‌گرما
راکتورهای گرمایی خودکار
نتیجه‌گیری‌
شبیه‌سازی و بهینه‌سازی عامل واکنش آمونیاک صنعت
بیان سرعت
پیشرفت الگو
مدل کلی راکتور
موازنه کلی در توده گاز
عامل موثر و معادلات ذره کاتالیست
بهینه‌سازی
محاسبات عددی
مدل‌سازی و شبیه‌سازی
بهنه‌سازی واکنش راکتور
بهینه‌سازی سرعت اصلی واکنش برای الگوی مشابه کاذب
بهینه‌سازی مدل متفاوت بر اساس سرعت اصلی واکنش
شبیه‌سازی با استفاده از نمودار دمای مناسب از مدل مشابه ـ کاذب در مدل متضاد:
بهنه‌سازی الگوی متضاد بر اساس سرعت واقعی واکنش
نظریات بر روی شبیه‌سازی و بهینه‌سازی راکتور آمونیاک صنعتی
پاسخ به نظریات در مورد شبیه‌سازی و بهینه‌سازی راکتور هوادهی شده
منابع

نوشته پروژه مدل سازی هیدرودینامیک راکتورهای هوادهی شده ۶۳ صفحه اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.