پروژه هیدرولیک کانال های باز

هیدرولیک به عنوان یکی از شاخه های علم مکانیک سیالات شناخته می شود که در این شاخه، بر خلاف شاخه هیدرو دینامیک، از جنبه های تجربی و آزمایشگاهی بهره …

نوشته پروژه هیدرولیک کانال های باز اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پروژه شبیه سازی دستی سیستم صف و سرویس دهنده بانک

شرح مختصر :

در این پروژه، شبیه سازی سیستم صف و سرویس دهنده را دنبال کرده و سیستم یک صف و یک سرویس دهنده را شبیه سازی کردیم. برای این شبیه سازی به بانک ملت شعبه ی میدان ارتش سوم رفتیم و حدود ۳ ساعت به جمع آوری داده ها پرداختیم. جهت جمع آوری داده ها یک نفر مسئول بررسی ورود به صف و نفر دیگر مسئولیت ثبت زمان های سرویس دهی را بر عهده داشت. در جمع آوری داده ها برای زمان های سرویس دهی از دو صف مختلف داده جمع آوری کردیم.
سپس داده ها را وارد Excel کرده و توسط نرم افزار Arena هیستوگرام مربوط به زمان های بین دو ورود و زمان های سرویس دهی را رسم کردیم و آزمون های K-S و CHI-SQUARE را برای هر دو زمان انجام دادیم. پس از نرمال سازی داده ها و حذف داده های نامعتبر توزیع نمایی را برای مدت زمان سرویس دهی و توزیع نرمال را برای زمان های بین دو ورود برگزیدیم.

نوشته پروژه شبیه سازی دستی سیستم صف و سرویس دهنده بانک اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پایان نامه سیستم کنترل خشک کن تفاله چغندر

فهرست مطالب :
مقدمه : ۴
PLC و کاربردهای آن. ۴
۱- کنترل کننده منطقی برنامه پذیر : ۴
۲- ساختمان داخلی PLC.. 6
۳- روش و زبان برنامه نویسی PLC.. 7
۳- کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر امروزی.. ۹
۴- نحوه کار PLC.. 9
۵- واحدهای تشکیل دهنده PLC.. 12
۶- پردازنده ۱۴
۷- (ماژول ها ی ورودی و خروجی Input / Output ) 15
۸- انواع سیستم های PLC.. 18
بیشتر از ۱۲۸ / بیشتر از ۱۲۸٫ ۱۸
۹- PLC ها با کاربرد محلی : ۱۹
۱۰- PLC های بزرگ با کاربرد گسترده : ۱۹
معرفی روش برنامه‌نویسی LAD.. 24
معرفی خانواده‌ی S7 – ۲۰۰٫ ۲۷
تعریف پروژه ۳۵
شرح و توضیحات برنامه. ۳۹
S7200 Manual 42
وقفه ها ۴۴
مفهوم وقفه : ۴۴
برنامه نویسی وقفه در S7-200 : 47
دستورات وقفه در S7-200 : 47
نکات مهم در برنامه نویسی وقفه : ۴۸
انواع وقفه ها : ۴۹
وقفه های سخت افزاری.. ۴۹
MAIN.. 50
MAIN.. 51
INT 0. 51
INT 1. 51
MAIN.. 53
INT 0. 53
ضمیمه. ۵۷
الف برنامه‌ی پروژه به زبان LAD.. 57
ب: متن لاتین. ۵۷
ج: نمای کلی از سیستم تفاله خشک کن. ۵۷
مراجع. ۵۷

نوشته پایان نامه سیستم کنترل خشک کن تفاله چغندر اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

مقاله بهبود کیفیت کمپوت گیلاس

چکیده:
در یک تحقیق که بمنظور کیفیت کمپوت گیلاس انجام گرفت، گیلاس واریته سیاه مشهدی پس از نمونهبرداری به طریقه تصادفی به سه قسمت تقسیم شد. قسمت اول از گیلاسها پس از شستشو و ۲۵°c 220 شربت بریکـس ۲۵ و درجه حرارت cc سورتینگ در داخل قوطی پانصد گرمی پر شده و با پوشانیده شد و در خط تولید کمپوت گیلاس به طریق معمول قرار گرفت. دسته دوم گیلاس با شربتی که شامل نمک کلسیم است پر میشود و سومین قسمت در داخل محلول نمک بهمراه ماده جاذب در دما و زمان مشخص قرار میگیرد. سپس گیلاسهای این تیمار آبکش شده و به مدت ۱۲ ساعت قبل از کمپوت شدن در همان وضعیت باقی مانده و سپس با شربت پر میشود. پس از مرحله پر کردن و دربندی در °۱۰۰ به مدت ۲۰ دقیقه پخت میشوند و پس از سپری شدن زمان نگهداری ۴۵ روز بمنظور تأثیر این دو c نوع تیمار نتایج در قالب طرح فاکتوریل به روش کاملاً تصادفی در ۱۰ تکرار آنالیز گردید. همچنین بمنظور ارزیابی کیفی تأثیر نمک کلسیم بر روی طعم و مزه محصول تست حساسیت (ارگانولپتیک) به روش هدونیک تست نیز انجام گرفت و نتایج آن جداگانه در قالب طرح بلوک کامل تصادفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. با توجه به جدول آنالیز واریانس، تیمارهای اصلی بر کنترل میزان ترکیدگی معنیدار بوده است و جدول مقایسه میانگینها نشان داد که در این آزمایش بکاربردن شربت نمک کلسیم با دُز معین و روش مشخص بیشترین سهم را در میزان ترکیدگی گیلاس دارا بوده است و با سایر تیمارها اختلاف کاملاً معنیدار دارد و نتایج بدست آمده از تست پانل نیز نشان داده که نمونه شاهد و تیمارمذکور در یک سطح و با نمونه تیمار ۳ تفاوت در سطح معنیدار بود که با نتایج بدست آمده از مقالات علمی دیگر نیز منطبق است.

نوشته مقاله بهبود کیفیت کمپوت گیلاس اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پروژه طراحی سازه های فولادی

امروز خلا وجود یک پروژه فولاد در سایت را پر میکنیم و برای شما مهندسان و دانشجویان عمران یک نمونه پروژه ۱۰۶ صفحه ای وبسیار کامل طراحی سازه های فولادی را قرار میدهیم در پایین قسمتی از سرفصلهای مهم فهرست را آورده ام:
معرفی پروژه , سیستم باربر, ترکیبات بار, بارگذاری ثفلی , بار مرده , بار زنده ,کاهش بار زنده , بارگذاری جانبی ,تعیین مرکز جرم و سختی , کنترل تغییر مکان جانبی , طراحی تیر ها , طراحی ستونها , طراحی بادبند, طراحی کف ستون , طراحی اتصالات, ورود اطلاعات به Etabs , ورود اطلاعات به Safe نقشه های معماری و سازه

نوشته پروژه طراحی سازه های فولادی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پروژه ماشین آلات ساختمانی و راهسازی

عناوین موجود :
مقدمه
انواع بیلهای مکانیکی:
الف- بیل مکانیکی با جام معکوس
ب- بیل مکانیکی با سیستم کابلی
ج- بیل کششی (دراگلاین)
د- جرثقیل
۳- اسکریپر
انواع اسکریپرها
تراکتورها و بولدوزرها
کاربرد
انواع تراکتورها
الف – تراکتورهای چرخ زنجیری
ب- تراکتور چرخ لاستیکی
۴-لودرها
انواع لودر
الف – لودرچرخ لاستیکی
ب – لودرهای چرخ زنجیری
ج- بکهولودر
۵-کامیونها
الف – کامیونهای معمولی
ب- کامیون های کمرشکن
۶-گریدر :
عملیات با گریدر
الف پخش کردن مواد خاکی
ب- حمل مواد به کنارجاده
ج- شیب بندهای دقیق
د- کندن جوی
ه – بریدن وتراشیدن ترانشه ها
۷- غلتک ها ( COMPACTORS )
انواع غلتکها
انواع غلتکها عبارتند از
۱-غلتکهای پاچه بزی TAMPING FOOT ROLLERS- SHEEPS FOOT ROLLERS
۲- غلتکهای شبکه ای GRID MESH ROLLERS
۳- غلتکهای ارتعاشی VIBRATORY MESH ROLLERS
۴-غلتکهای فولادی صاف SMOOTH STEEL DRUM
۵- غلتکهای پنوماتیک PNEUMATIC ROLLERS
۶-غلتکهای کفشک دارSEGMENTED PAD ROLLERS
۷-بولدوزرهای متراکم کننده SOIL COMPACTORS
غلتکهای پاچه بزی
غلتکهای شبکه ای
غلتکهای لرزنده
غلتک های دارای چرخ فولادی صاف
غلتک های پنوماتیک ( چرخ لاستیکی )
غلتک های دارای صفحات فولادی ( کفشکدار )
بولدوزرهای متراکم کننده
ماشین های آسفالـــت تراش
منابع و ماخذ

نوشته پروژه ماشین آلات ساختمانی و راهسازی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پروژه آمار و احتمالات

این پروژه شامل موضوعات و نمودارهای زیر است :
نمرات نهایی درس ریاضی ۲۰ دانشجوی دختر وپسر
میانگین و انحراف معیار و میانگین و میانه و مد و … بصورت جدول
نمودار میله ای فراوانی
نمودار فراوانی تعداد دانشجویان دختر وپسر
نمودار دایرهای نمرات درس ریاضی
نمودار دایره ای تعداد دانشجویان دختر و پسر
نمودار هیستوگرام نمرات درس ریاضی
آمارهای توصیفی
رگرسیون و ضریب همبستگی
واریانس و انحراف معیار

نوشته پروژه آمار و احتمالات اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

مقاله پشت پرده مشکلات بازاریابی

پشت پرده مشکلات بازاریابی :
بازاریابی اکنون آماده یک تحول است زیرا نقاط ضعف آن آشکار شده است ( همه افراد , سهامداران ,مدیران , —— (مدیران عامل ) ,مصرف کننده وحکومت ناراحت هستند زیرا بازاریابی انگونه که بایستی موسسات رابه حرکت رادارد عمل نمی کند) این مطلب را کوین کلانسی رابرت شلمن که مدیران بازاریابی هستند ,می گویند یکی از مهترین دلیل این ناتوانی این است که تحقیق انجام نمی گیرد که علت آنهم وجود شکاف در ساختار اصلی آن است حتی دانشگاهها که اولین منابع در تئوری تحقیق بودند نیز نقاط ضعفی را در پر کاربردترین روشهای تحقیقاتی مشاهده کرده اند. با توجه به مقالات منتشر شده بوسیله ویلیام ماسی از استانفورد از دانشگاه پنسیلوانیا , رونالد فرانک از دانشگاه کورنل وتوماس لوراهل شخص شده است که آمارهای چند متغیره ای که صفات افراد را توضیح می دهند را فقط می توان برای کمتر از ۷ درصد از رفتار وخرید بکار برد.
مشکلات مربوط به تحقیق در مورد مصرف کننده منشأ روان شناسی دارد, حوزه ای که بیشترین تلاش رابرای تعریف رفتار انسان انجام می دهد, همانگونه که فیزیکدانها با دقت حرکت اجسام را در اتمها وستاره های توضیح می دهد اما رفتار انسان آنچنان غیر قابل پیش بینی است نمی توان آن را با این دقت توضیح داد, زیرا این رفتار با بسیاری دیگر از عوامل در ارتباط است. روان شناس ها ——— می نویسد با انجام یک تحقیق در مورد علت وتأثیر بسیاری از روانشناسان به این مطلب می رسند که بایستی به یک نظر انتزاعی عقب نشینی کنند تا بتوانند زمینه ها را نادیده بگیرند .تحقیق در مورد مصرف کننده منعس کننده گرایشات مشابه است.
کاگان به وابستگی بیش از حد روان شناسان نه در مدلهای رفتاری توجه ویژه ای نموده است تا بتواند همخوانی بهتری با تئوری آماری نسبت به واقعیتهای رفتاری دست پیدا کند مدلهای رفتار مصرف کننده تمایل دارند که این موضوعات اغالب پیچیده وغیر قابل پیش بینی را ساده کنند در حالیکه این زمینه ها در مورد افرادی که زمان اخد وتصمیم به خرید می کنند , طبیعی است نتیجه اغلب به صورت یک موقعیت فرضی دستکاری شده جالب است که باعث بروز اشکال در بازاریابی می شود یکی از معروفترین شکـستهای بازاریابی در مورد بازسازی فرمول کوکاکولا بود. تحقیق صورت گرفته در مورد تمایل مصرف کننده پیش بینی موفقیت را برای (NEW COKE) کرده بود زیرا مردم از دست گفته بودند که مزه آن بهتر است , اما تحقیق شخص نکرده بود که مردم همچنین گفته اند (OLD COKE) بعنوان یک نماد فرهنگی مهم با تغییر در طرز تهیه ارزش خود را ازدست می دهد این نظر دقیق وموشکانانه نسبت به مزه تأثیر بیشتری در تعیین واکنش مصرف کننده داشت در بین (ADVANTA) —– فیزیکی از شکـستهای پرهزینه بود. در تحقیق صورت گرفته در مورد این در بین در مورد بزرگترین چالش ADVATA به مدیران اخطاری داده نشده بود: متقاعد گران یک بازار که بوسیله افراد که بوسیله افراد میانسال قبضه شده است به خرید محصولی که با هیاهو به عنوان محصول با تکنولوژی بالا معرفی شده بود. در میانسالی, جار وجنجال , هیاهو در مورد تکنولوژی جدید اغلب باعث کاهش جذابیت ونش می شود. در روش ساده کردن مسائل پیچیده در ——- مصرف کننده حذف می شود.
تحقیقات فصلی در مورد مصرف کننده اغلب هنگام در نظر گرفتن تغییرات تکاملی در ارزشها ونظرات جهانی که اغلب در طول عمر فرد رخ می دهند, با مشکل مواجه هستند در تحقیق همچنین گرایش به آن است که تغییرات عمده در شناخت یا نحوه پردازش اطلاعات در حافظه که به سن بستگی دارد نادیده انگاشته شود. زیر آستانه ای که از بین تغییرات نشأت می گیرد, از اینکه مصرف کنندگان کافی آنها را به محققان گزارش دهند جلوگیری می کند در حالیکه تغییرات در سرنوشت رفتار بازار حیاتی هستند.
مسئله دیگری که باعث گمراه تحقیق در مورد مصرف کننده می شود , الگو برداری از اقتصادهای کلاسیک است محققان فرض می کنند که مردم برای ارضا وبرآورده شدن منافع خودشان تصمیم به خرید می کنند ونیز مردم دلیلی برای تعیین اینکه کدام محصول به دیگری کاری کند را بکار می برند هر چند محققان علوم مغزی مشاهده کرده اند که دلیل خیلی ضعیفی را در تصمیم گیری شخصی این کرده است در این کتاب تحت عنوان انقلابی در بازاریابی کلانسی وشل مان مسئله را به این صورت مطرح کرده اند چون مصرف کنندگان انتخاب را آگاهانه انجام نمی دهند هر تحقیقی که بر روی پاسخهای عقلانی باشد به بیراهه خواهد رفت .

نوشته مقاله پشت پرده مشکلات بازاریابی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پایان نامه پیرامون اکولوژی ویروس ها

به منظور تبدیل اطلاعات گلخانه ای و آزمایشگاهی موجود در مورد ویروسها به یک تصویر کلی از طبیعت آن‌ها یعنی اکولوژی( از وازه یونانی Oikos یعنی خانه وLogos به معنی سخنرانی ) ، که همیشه متغیر است نیاز داریم. ویروسهای گیاهی برای بقاء باید دارای : (۱) یک یا چند گونه گیاهی میزبان برای افزایش؛ (۲) روشی مؤثر برای انتشار و ایجاد آلودگی در گیاهان میزبان جدید و ( ۳) ذخیره ای از گیاهان میزبان مناسب سالم به منظور انتشار بیماری باشند.موقعیت واقعی هر ویروس معین در یک محل خاص یا در مقیاس جهانی، نتیجه برهمکنشهای پیچیده بین بسیاری از عوامل فیزیکی و بیولوژیکی خواهد بود. درک و شناخت اکولوژی یک ویروس در یک محصول و محل معین، جهت توسعه روشهای مناسب برای کنترل بیماری ویروسی لازم و ضروری است. همانند اغلب پارازیت‌های
اجباری، عوامل اکولوژیکی عمده ای که باید در نظر گرفته شوند، بیشتر شامل همان روشهایی است که موجب انتشار ویروس از گیاهی به گیاه دیگر شده و نیز راه‌هایی است که سایر عوامل روی انتشار ویروس تأثیر می‌گذارند.
*سرفصل* :
مقدمه
نمودارها
اکولوژی ویروس‌ها
عوامل بیولوژیکی
خصوصیات ویروسها و گیاهان میزبان آنها
پایداری فیزیکی و غلظت نهایی ویروسها
میزان حرکت و انتشار در گیاهان میزبان
شدت بیماری
تغییرپذیری و انتخاب نژاد
دامنه میزبانی
انتشار
ناقلین هوازاد
ویروسهای خاکزاد
انتقال با بذر و گرده
انتقال بوسیله مهره داران
انتشاردر مسافتهای دور
منابع آلودگی
گیاهان زراعی
گیاهان وحشی
علفهای هرز و سایر میزبانهای واسط
علفهای هرز درون
محصول
منابع مجاور محصول
منابع دور
منابع دیگر آلودگی
عملیات باغبانی و کشاورزی
عملیاتی که دارای اثرات موضعی است.
تاریخ کشت
تناوب زراعی
عملیات تهیه زمین و کاشت
اندازه مزرعه
اندازه گیاهان و تراکم کشت
همگن بودن گیاه زراعی
تأثیر گلخانه‌ها
عملیات گرده افشانی
نهالستان‌ها به عنوان منابع آلودگی
عملیاتی که دارای اثراتی در مقیاس بزرگ می‌باشند.
انتخاب گیاهان و اصلاح نبات
روش‌های پیوند زدن
کشت در مناطق دست نخورده
جا به جایی محصولات گیاهی به کشور‌های دور
اثر کشت تک محصولی یا تناوب کوتاه مدت بر ویروسها
نتیجه
عوامل فیزیکی
بارندگی
باد
دمای هوا
خاک
نقش تغییرات فصلی و آب و هوایی در توسعه اپیدمی‌ها
بقا در طول چرخه فصلی
اپیدمیولوژی
زمان
ویروس و میزبان
تعداد منابع آلودگی
نوع و تعداد ناقلین
مسافت
ارزیابی خطر و پیش‌بینی
ارزیابی احتمال خطر
پیش بینی
نتیجه گیری

نوشته پایان نامه پیرامون اکولوژی ویروس ها اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پاورپوینت نگهداری مواد غذایی بوسیله انجماد

فهرست مطالب :
* مقدمه
* تغییرات شیمیایی در پی انجماد
* ایا می توان غداهای منجمد را در جایخی یخچال نگهداری کرد
* هوا زدگی
* اثر انجماد بر میکروارگانیزم ها
* فراورده های دامی
* سرد کردن گوشت های سفید و قرمز پیش از انجماد
* استفاده از سرما
* رعایت چند نکته در انجماد مواد غذایی
* منجمد کردن مواد غذایی
* حفظ کیفیت مواد غذایی

نوشته پاورپوینت نگهداری مواد غذایی بوسیله انجماد اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.