آموزش و راهنمای جامع تدوین طرح کسب و کار (Business Plan)

مقدمه
برنامه ریزی به عنوان بخشی از عملیات تجاری، فرایندی است که در یک فعالیت اقتصادی غیرقابل صرفنظر بوده و هرگز پایان نمی پذیرد. برنامه ریزی و تهیه طرح تجاری در مراحل اولیه هر فعالیت کارآفرینانه نوپا و هنگامی که کارآفرین قصد دارد طرح یک فعالیت اقتصادی مقدماتی را آماده نماید بسیار مهم است. لزوم اینکه کارآفرین درک و احساس مشخص و قابل استنادی از بازار، محصول تولیدی یا خدمات ارائه شده، تیم مدیریت و نیازهای مالی فعالیت کارآفرینانه داشته باشد ضرورت تهیه یک برنامه جامع که تمام قسمت های فرایند کـسب وکار مورد نظر را در بر داشته باشد، مشخص می کند. بطور کلی هدف از تهیه طرح تجاری فراهم کردن راهنما و ساختاری برای کارآفرینان و مدیران است تا در محیط بسیار متغیری که با آن روبرو هستند قادر به فعالیت موثر گردند.
فهرست مطالب :
بررسی ادبیات طرح تجاری
مقدمه
طرح تجاری چیست ؟
چه کـسی می بایست طرح تجاری را تهیه کند ؟
چگونه‌ یک‌ طرح‌ تجاری بنویسیم‌؟
مقدمه
صفحه جلد
بیانیه اهداف (بیانیه ماموریت)
کـسب وکار
ساختار قانونی
تشریح کـسب وکار
محصولات یا خدمات
محل
مدیریت
پرسنل
شیوه های بایگانی سوابق
بیمه
امنیت
خلاصه
بازاریابی
بازار هدف
رقابت
شیوه های توزیع
تبلیغات
قیمت گذاری
طراحی محصول
زمان بندی ورود به بازار
محل
روندهای صنعت
اسناد مالی
خلاصه ای از نیازهای مالی
نحوه استفاده از وجوه استقراضی
صورت جریان نقدینگی (بودجه)
پیش بینی درآمد سه ساله
آنالیز سربسر
صورتهای عملکرد حقیقی
ترازنامه
خلاصه
اسناد پشتیبانی
شرح حال شخصی
صورت مالی شخصی
گزارش اعتبارات
نسخه های اجاره نامه
معرفی نامه ها
قراردادها
اسناد قانونی
اسناد متفرقه
منسجم نمودن و تکمیل طرح تجاری
به روز نگهداشتن طرح تجاری
بازبینی و تشخیص اصلاحات لازم
اجرا و اعمال تغییرات
پیش بینی مشکلات

نوشته آموزش و راهنمای جامع تدوین طرح کسب و کار (Business Plan) اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.